برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  46 , شماره  2 ; از صفحه 163 تا صفحه 171 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي پاسخ گياه ريحان به تنش آبي در سطوح متفاوت رطوبتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

جذب آب گياه را در شرايط تنش آبي مي توان با برخي توابع رياضي، به صورت کمي، شرح داد. اين توابع، در صورتي که بتوانند پيش بيني درستي از واکنش گياه به تنش آبي ارائه دهند، ابزاري سودمند براي برنامه ريزي آبياري و مديريت بهينه آب در مزرعه به شمار مي آيند. هدف اين پژوهش ارزيابي برخي توابع کاهش جذب آب در شرايط تنش آبي بود. به همين منظور، آزمايشي با چهار سطح مختلف آب آبياري شامل 120، 100، 80، و 60 درصد نياز آبي با سه تکرار روي گياه ريحان انجام شد. تيمارهاي تنش آبي در مرحله سه برگي شدن گياه اعمال شد. پتانسيل ماتريک روزانه به کمک دستگاه تتاپروب و ترسيم منحني مشخصه رطوبتي خاک اندازه گيري شد. تعرق نسبي با استفاده از تغييرات رطوبت روزانه خاک محاسبه شد. مقايسه آماره هاي بيشينه خطاي نسبي، ريشه ميانگين مربعات خطا، کارايي مدل سازي، ضريب جرم باقي مانده، و ضريب تبيين مدل ها نشان داد همه مدل ها مقدار جذب روزانه را کمي بيشتر از مقدار واقعي برآورد مي کنند. در برآورد جذب نسبي روزانه، مدل غير خطيHomaee et al. (2002) برازش بهتري نسبت به ديگر مدل ها ارائه داد. همچنين نتايج نشان داد مدل خطيFeddes et al. (1987) و مدل هاي غير خطي van Genuchten (1987) و Homaee et al. (2002) در برآورد ميزان جذب نسبي تجمعي طي فصل رشد دقتي مناسب دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سرایی تبریزی، م.، و همایی، م.، و بابازاده، ح.، و کاوه، ف.، و پارسی نژاد، م. (1394). مدل سازی پاسخ گیاه ریحان به تنش آبی در سطوح متفاوت رطوبتی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(2), 163-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270773Vancouver : کپی

سرایی تبریزی مهدی، همایی مهدی، بابازاده حسین، کاوه فریدون، پارسی نژاد مسعود. مدل سازی پاسخ گیاه ریحان به تنش آبی در سطوح متفاوت رطوبتی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2021April16];46(2):163-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270773IEEE : کپی

سرایی تبریزی، م.، همایی، م.، بابازاده، ح.، کاوه، ف.، پارسی نژاد، م.، 1394. مدل سازی پاسخ گیاه ریحان به تنش آبی در سطوح متفاوت رطوبتی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(2), pp.163-171. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270773>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی