برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  46 , شماره  3 ; از صفحه 475 تا صفحه 486 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش آبي و شوري بر تبخير- تعرق و رشد نهال هاي خرماي برحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

مصرف صحيح آب در بخش کشاورزي و استفاده مناسب از آب هاي شور دسترسي بهتر به منابع آب را براي آبياري محصولات کشاورزي فراهم مي کند. به منظور بررسي آثار تنش آبي و شوري بر تبخير تعرق و رشد نهال هاي خرماي رقم برحي، آزمايشي به روش فاکتوريل در قالب طرح آماري کاملا تصادفي با دو عامل ميزان آب آبياري و شوري آب آبياري در سه تکرار انجام شد. ميزان آب آبياري در سه سطح 100 و 85 و 70 درصد نياز آبي گياه و شوري آب آبياري در سه سطح 2.5 و 8 و 12 دسي زيمنس بر متر بود. نتايج نشان داد تيمارهاي ميزان آب آبياري، شوري آب آبياري، و اثر متقابل ميزان آبياري و شوري آب تاثيري معنا دار بر شوري خاک و ميزان تبخير تعرق گياه دارد. بيشترين و کمترين ميزان تبخير تعرق، به ترتيب، با 1488.9 و 861 ميلي متر به تيمار آبياري به ميزان 100 درصد نياز آبي گياه با آب داراي هدايت الکتريکي 2.5 دسي زيمنس بر متر و تيمار آبياري به ميزان 70 درصد نياز آبي گياه با آب داراي هدايت الکتريکي 12 دسي زيمنس بر متر تعلق داشت. شوري آب آبياري نسبت به ميزان آب آبياري اثر بيشتري بر کاهش تبخير تعرق نهال هاي خرما داشت. همچنين تاثير ميزان آب آبياري، شوري آب آبياري، و اثر متقابل ميزان آبياري و شوري آب بر همه صفات رويشي معنادار شد. آبياري با آب داراي هدايت الکتريکي 2.5 دسي زيمنس بر متر به ميزان 100 درصد نياز آبي گياه موجب بيشترين رشد رويشي گياه شد. اما در صفات رويشي اختلاف معنا داري با آبياري به ميزان 85 درصد نياز آبي گياه نداشت. بنابراين، ميزان آب آبياري در نهال هاي خرماي رقم برحي مي تواند کاهش يابد؛ اما بايد از تنش شوري به گياه اجتناب شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی