برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 71 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات تنش خشکي و بر همکنش آن با سيليکون بر سامانه آنتي اکسيدان و ميزان پراکسيداسيون ليپيدي رازيانه (Foeniculum vulgar)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

تنش خشکي باعث تحريک ساخته شدن گونه هاي اکسيژن فعال در کلروپلاست هاي گياهي مي شود. گونه هاي اکسيژن فعال نيز سبب پراکسيداسيون ليپيدهاي غشايي و تخريب غشاي سلولي مي شوند. در اين پژوهش، اثر غلظت هاي متفاوت سيليکون بر تنش اکسيداتيو ناشي از خشکي در گياه رازيانه بررسي شد. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلي تنش خشکي بود که بر اساس آبياري در 100 درصد، 70 درصد و 40 درصد ظرفيت زراعي اعمال گرديد و فاکتور فرعي نيز محلول پاشي سيليکون در پنج سطح (صفر، 2.5، 5، 7.5 و 10 ميلي مولار) بود. اين آزمايش در مزرعه دانشگاه زابل در سال 1393 انجام گرفت. نتايج نشان داد تنش خشکي باعث کاهش معني دار کلروفيل a و کلروفيل b، کارتنوئيدها، محتواي نسبي آب برگ و فعاليت آنزيم کاتالاز شد. ميزان مالون دي آلدئيد و نشت الکتروليت ها در شرايط خشکي به ميزان دو برابر نسبت به شاهد افزايش نشان دادند. محلول پاشي سيليکون در زمان آبياري کامل اختلاف معني داري با تيمار شاهد از نظر صفات مورد بررسي نشان نداد، ولي در شرايط تنش شديد خشکي تيمار 7.5 ميلي مولار سيليکون ميزان فعاليت آنزيم پراکسيداز، آسکوربات پراکسيداز، پرولين و قند هاي محلول را به ترتيب 18، 25، 14 و 28 درصد افزايش و مالون دي آلدئيد و نشت الکتروليت ها را به ميزان 30 و 28 درصد نسبت به تيمار شاهد کاهش داد. با توجه به نتايج به دست آمده محلول پاشي غلظت هاي 5 و 7.5 ميلي مولار سيليکون توانست با تقويت سيستم آنتي اکسيدان گياه و افزايش ميزان اسموليت ها، توانايي گياه رازيانه را در پاسخ به تنش خشکي افزايش دهد و اثر محافظتي در برابر پراکسيداسيون ليپيدها (که ناشي از تنش خشکي مي باشد) داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسی پوریحیی آبادی، ح.، و اصغری پور، م. (1395). اثرات تنش خشکی و بر همکنش آن با سیلیکون بر سامانه آنتی اکسیدان و میزان پراکسیداسیون لیپیدی رازیانه (Foeniculum vulgar). فرآیند و کارکرد گیاهی, 5(16), 71-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270667Vancouver : کپی

موسی پوریحیی آبادی حسن، اصغری پور محمدرضا. اثرات تنش خشکی و بر همکنش آن با سیلیکون بر سامانه آنتی اکسیدان و میزان پراکسیداسیون لیپیدی رازیانه (Foeniculum vulgar). فرآیند و کارکرد گیاهی. 1395 [cited 2021September26];5(16):71-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270667IEEE : کپی

موسی پوریحیی آبادی، ح.، اصغری پور، م.، 1395. اثرات تنش خشکی و بر همکنش آن با سیلیکون بر سامانه آنتی اکسیدان و میزان پراکسیداسیون لیپیدی رازیانه (Foeniculum vulgar). فرآیند و کارکرد گیاهی, [online] 5(16), pp.71-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270667. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی