برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  46 , شماره  4 ; از صفحه 727 تا صفحه 737 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کارايي مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي (ANN) در پيش بيني فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در شاخساره گندم نان (Triticum aestivum) تحت سميت کادميم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق مقايسه کارايي مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي (ANN) جهت پيش بيني مقدار فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان سوپراکسيد ديسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسيداز (APX) و پراکسيداز (POX) در شاخساره گندم (Triticumaestivum) رقم الوند در خاک آلوده به کادميم بود. تيمارهاي آزمايش شامل چهار سطح کادميم (صفر (شاهد)، 25، 50 و 100 ميلي گرم کادميم در کيلوگرم خاک) بود. پس از گذشت 30 روز (هم زمان با مرحله به ساقه رفتن) اقدام به برداشت نمونه ها و اندازه گيري ده پارامتر مختلف شامل وزن تر و خشک، غلظت کلروفيل هاي a و b، غلظت عناصر کادميم، مس، آهن، منگنز، روي و پتاسيم شد. همچنين، مقدار فعاليت آنزيم هاي SOD، CAT،APX و POX اندازه گيري شد. در مرحله بعد ضرايب همبستگي بين پارامترهاي ده گانه و مقدار فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان تعيين شد. نتايج حاصل از مدل هاي بهينه شده رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي نشان داد که کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني مقدار فعاليت آنزيم هاي SOD و POX بيش از مدل رگرسيون چند متغيره بود. ضرايب همبستگي (r2) بين مقادير اندازه گيري شده و پيش بيني شده فعاليت آنزيم SOD براي مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي به ترتيب 0.76 و 0.87 بود. ضرايب همبستگي آنزيم POX براي مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي به ترتيب 0.96 و 0.98 بود. ضرايب همبستگي بين مقادير اندازه گيري شده و پيش بيني شده فعاليت آنزيم CAT براي مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي به ترتيب 0.97 و 0.98 بود. در رابطه با آنزيم APX اين ضرايب براي مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي به ترتيب 0.97 و 0.99 بود. با توجه به نتايج اين تحقيق مي توان گفت کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني مقدار فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در شاخساره رقم الوند تحت سميت کادميم به طور کلي بيش از مدل رگرسيون چند متغيره بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوادزرین، ا.، و متشرع زاده، ب. (1394). ارزیابی کارایی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شاخساره گندم نان (Triticum aestivum) تحت سمیت کادمیم. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(4), 727-737. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270625Vancouver : کپی

جوادزرین ایمان، متشرع زاده بابک. ارزیابی کارایی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شاخساره گندم نان (Triticum aestivum) تحت سمیت کادمیم. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2021September18];46(4):727-737. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270625IEEE : کپی

جوادزرین، ا.، متشرع زاده، ب.، 1394. ارزیابی کارایی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شاخساره گندم نان (Triticum aestivum) تحت سمیت کادمیم. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(4), pp.727-737. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270625. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1956 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی