برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  25 , شماره  78 ; از صفحه 64 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي از ديدگاه پرستاران و بيماران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي در عملكرد پرستاري منجر به بهبود خدمات پرستاري مي گردد كه لازم است در راستاي بهبودي و آرامش بيماران بستري مورد توجه جدي قرار گيرد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ديدگاه پرستاران و بيماران از رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي در عملكرد پرستاري در سال 1391 مي باشد
.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقايسه اي است كه با مشاركت 160 پرستار با استفاده از سرشماري و 504 بيمار بستري با استفاده از نمونه گيري سهميه اي در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجام گرديد. ابزار پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر 31 سوال براي جامعه پرستاران و 22 سوال براي جامعه بيماران بود. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از شاخص هاي امار توصيفي و آزمون كاي دو، همبستگي و آزمون من ويتني انجام گرديد
.
نتايج: مطابق با ديدگاه پرستاران در ابعاد مسئوليت پذيري 72 درصد و در ابعاد ارتقاء كيفيت مراقبت از بيمار و احترام به بيمار70درصد معيارهاي اخلاق حرفه اي رعايت شده است. در حالي كه از ديدگاه بيماران در بعد مسووليت پذيري 40 درصد، در بعد ارتقاء كيفيت مراقبت از بيمار 45 درصد و در بعد احترام به بيمار 69 درصد معيارهاي اخلاق حرفه اي رعايت شده است. همچنين بين ديدگاه پرستاران و بيماران در بعد مسووليت پذيري و ارتقاء كيفيت مراقبت از بيمار اختلاف معني داري مشاهده گرديد
(P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه بين ديدگاه پرستاران و بيماران از نظر ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي تفاوت وجود دارد. لذا پيشنهاد مي شود با آموزش كادر درماني و بالا بردن آگاهي آنها در زمينه اخلاق حرفه اي كارايي و كيفيت مراقبت بهداشتي را به حداكثر رساند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقانی، ع.، و رادبه، ف.، و پروینیان نسب، ع.، و خاکی، س.، و شمسی زاده، م.، و بیرامی جم، م. (1394). رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران و بیماران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(78), 64-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270476Vancouver : کپی

دهقانی علی، رادبه فاطمه، پروینیان نسب علی محمد، خاکی سوره، شمسی زاده مرتضی، بیرامی جم مهدی. رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران و بیماران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021June15];25(78):64-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270476IEEE : کپی

دهقانی، ع.، رادبه، ف.، پروینیان نسب، ع.، خاکی، س.، شمسی زاده، م.، بیرامی جم، م.، 1394. رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران و بیماران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(78), pp.64-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270476. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی