برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  25 , شماره  78 ; از صفحه 37 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر سطح اضطراب بيماران در انتظار مداخلات تشخيصي و درماني الكتروفيزيولوژيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اضطراب از واكنشهاي رواني شايع در انجام روش هاي تشخيصي و درماني تهاجمي مانند مداخلات الكتروفيزيولوژيك است كه به توجه پرستار جهت بررسي و اجراي اقدامات موثر براي كاهش آن نياز دارد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر سطح اضطراب بيماران در انتظار مداخلات تشخيصي و درماني الكتروفيزيولوژيك انجام گرفته است.
روش كار: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي 72 بيمار در انتظار مداخلات الكتروفيزيولوژيك بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهر رشت انجام شده است. نمونه هاي مطالعه به روش تدريجي انتخاب و به روش بلوك هاي تصادفي به دو گروه همگون آزمون (تحت مراقبت معمول و آرام سازي عضلاني) و كنترل( فقط مراقبت معمول) تقسيم شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از ابزاري دو بخشي شامل پرسشنامه اطلاعات فردي – باليني و ابزار اضطراب و افسردگي بيمارستاني به روش مصاحبه و مشاهده يافته هاي ثبت شده در پرونده جمع آوري شدند. داده هاي مرتبط با اطلاعات فردي- باليني در محدوده زمان 5-3 ساعت قبل از مداخله الكتروفيزيولوژي و سطح اضطراب نمونه ها در دو مرحله 5-3 ساعت و 60-15 دقيقه قبل از مداخله الكتروفيزيولوژي گردآوري شدند. در فاصله زماني بين دو مرحله گروه آزمون به مدت 10 دقيقه با استفاده از هدفون به شنيدن فايل صوتي دستورالعمل روش آرام سازي عضلاني بنسون و تمرين آن به ميزان حداقل سه نوبت تشويق شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري كاي دو، تي زوج و تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج پژوهش نشان دادند كه ميانگين و انحراف معيار نمره اضطراب گروه آزمون در مرحله بعد از مداخله نسبت به قبل آن كاهش بسياري داشته است (
6.70± 7.91در مقايسه با3.43 ±3.11). آزمون آماري تي زوج تفاوت موجود در ميانگين نمرات قبل و بعد از آرام سازي در گروه آزمون (P<0.0001) و كنترل (P<0.0001) را معنادار نشان داد. در نهايت آزمون آماري تي مستقل تفاوت آماري معناداري را بين ميانگين و انحراف معيار نمره اضطراب مرحله دوم در دو گروه مورد مطالعه نشان داد (p<0.0001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، آرام سازي عضلاني بنسون به طور معناداري موجب كاهش سطح اضطراب نمونه هاي گروه آزمون شده است. بنابراين پرستاران مي توانند از اين روش جهت كاهش اضطراب بيماران استفاده نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ه.، و بقایی لاکه، م.، و کاظم نژادلیلی، ا.، و صدقی ثابت، م. (1394). تاثیر آرام سازی عضلانی بنسون بر سطح اضطراب بیماران در انتظار مداخلات تشخیصی و درمانی الکتروفیزیولوژیک. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(78), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270473Vancouver : کپی

جعفری هاله، بقایی لاکه مژگان، کاظم نژادلیلی احسان، صدقی ثابت میترا. تاثیر آرام سازی عضلانی بنسون بر سطح اضطراب بیماران در انتظار مداخلات تشخیصی و درمانی الکتروفیزیولوژیک. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021September23];25(78):37-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270473IEEE : کپی

جعفری، ه.، بقایی لاکه، م.، کاظم نژادلیلی، ا.، صدقی ثابت، م.، 1394. تاثیر آرام سازی عضلانی بنسون بر سطح اضطراب بیماران در انتظار مداخلات تشخیصی و درمانی الکتروفیزیولوژیک. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(78), pp.37-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270473. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی