برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  25 , شماره  80 ; از صفحه 49 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هوش هيجاني شامل مهارت هايي است که توانايي فرد جهت مواجهه با فشارهاي محيطي و کسب موفقيت هاي شغلي را افزايش مي دهد و به عنوان عامل متمايز کننده عملکرد سازماني نقش مهمي را ايفا ميکند.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين ارتباط هوش هيجاني با فرسودگي شغلي پرستاران مي باشد
.
روش کار: مطالعه حاضر توصيفي تحليلي از نوع همبستگي است که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بر روي 240 پرستار شاغل در مراکز آموزشي درماني شهر رشت انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني
Bar-on داراي پنج مولفه (درون فردي، بين فردي، سازگاري، کنترل استرس و خلق عمومي) و پرسشنامه فرسودگي شغلي Maslach شامل سه بعد (خستگي هيجاني، مسخ شخصيت و کفايت شخصي) بود. داده ها توسط آمار توصيفي واستنباطي (آزمونهاي آماري ضريب همبستگي اسپيرمن و تحليل رگرسيون لوجستيک رتبه اي) مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
نتايج: بين هوش هيجاني و خستگي هيجاني (
R=-0.122، p<0.05) و مسخ شخصيت (R=-0.258، P<0.0001) پرستاران مورد پژوهش ارتباط منفي معني دار آماري و همچنين بين هوش هيجاني و کفايت شخصي (R=-0.413، p<0.0001) ارتباط مثبت معني دار آماري مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به وجود ارتباط مثبت بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي پرستاران و اهميت فرسودگي شغلي در ارائه کيفيت خدمات پرستاري پيشنهاد مي شود با برگزاري دوره هاي آموزشي هوش هيجاني و ارتقا آن در پرستاران، زمينه هاي کاهش فرسودگي شغلي آنان فراهم شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توان، ا.، و چهرزاد، م.، و کاظم نژادلیلی، ا.، و سدری، ن. (1395). ارتباط بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی پرستاران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(80), 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270378Vancouver : کپی

توان اصغر، چهرزاد مینومیترا، کاظم نژادلیلی احسان، سدری نادیا. ارتباط بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی پرستاران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021October24];25(80):49-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270378IEEE : کپی

توان، ا.، چهرزاد، م.، کاظم نژادلیلی، ا.، سدری، ن.، 1395. ارتباط بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی پرستاران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(80), pp.49-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270378. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی