نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  25 , شماره  80 ; از صفحه 19 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح اجتماعي شدن حرفه اي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری (داخلی – جراحی)، دانشکده پرستاری و مامایی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اجتماعي شدن حرفه اي فرآيندي است که طي آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت هاي اجتماعي مرتبط با يک حرفه را کسب مي نمايند و حس هويت نسبت به يک رشته تخصصي را دروني مي سازند. اين فرآيند با ورود به برنامه آموزش پرستاري آغاز مي شود و با اتمام اين دوره و ورود به محيط هاي کاري ادامه مي يابد. بدين ترتيب شکل گيري پرستاري به عنوان يک حرفه از طريق اجتماعي شدن حرفه اي صورت مي گيرد.هدف: هدف از اين مطالعه تعيين سطح اجتماعي شدن حرفه اي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان مي باشد.روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي - تحليلي است و جامعه پژوهش را کليه دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري دانشکده شهيد بهشتي رشت (211 نفر) تشکيل مي دادند که از طريق سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اي محقق ساخته و برگرفته از ابزار شهيم و Chao و همکاران بود که بعد از تعيين روايي و پايايي در اختيار نمونه ها قرار گرفت. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون تي مستقل و همبستگي پيرسون واناليز واريانس يک طرفه و توکي) تجزيه و تحليل شدند.نتايج: در ارتباط با سطح اجتماعي شدن حرفه اي نتايج نشان داد که در بررسي کلي، 19 درصد واحدهاي مورد پژوهش از سطح متوسط واکثر نمونه ها (%81) از سطح خوب اجتماعي شدن حرفه اي برخوردار بودند و اجتماعي شدن حرفه اي با عواملي از قبيل تاهل (p=0.045)، سن (R=0.151، P=0.029)، محل سکونت خانواده (p=0.04)، تحصيلات مادر (p=0.23)، کار دانشجويي (p=0.031). مدرسين نظري (P=0.0001)، مدرسين باليني (p=0.032)، داشتن اطلاعات راجع به حرفه پرستاري قبل از ورود به رشته (p=0.0001)، منطبق بودن تصوير ذهني قبلي از اين حرفه با واقعيت هاي موجود (p=0.0001)، علاقه به رشته (p=0.0001) ارتباط آماري معني داري داشته است.نتيجه گيري: سطح اجتماعي شدن حرفه اي دانشجويان پرستاري قابل قبول مي باشد. شناخت وضعيت اجتماعي شدن حرفه اي مي تواند توجه مسوولين را، در راه نياز به فراهم کردن امکان تجربه و استقلال بيشتر در عمل و در مجموع فراهم نمودن شرايط ارائه مراقبت پرستاري به صورت اصولي جلب نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بی شیوه مقدم، س.، و موسوی، س.، و مجدتیموری، ز.، و قنبری خانقاه، ع.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1395). بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(80), 19-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270372Vancouver : کپی

بی شیوه مقدم سارا، موسوی ساقی، مجدتیموری زهرا (رامش)، قنبری خانقاه عاطفه، کاظم نژادلیلی احسان. بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2022August10];25(80):19-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270372IEEE : کپی

بی شیوه مقدم، س.، موسوی، س.، مجدتیموری، ز.، قنبری خانقاه، ع.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1395. بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(80), pp.19-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270372. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی