برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1394 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 392 تا صفحه 407 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ويژگي هاي فيزيکو شيميايي و رفتار رئولوژيکي عسل هاي طبيعي با عسل هاي شکري و تقلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

در اين تحقيق خصوصيات فيزيکوشيميايي و رفتار رئولوژيکي چهار نمونه از عسل هاي طبيعي استان گلستان با منشا گل هاي مختلف شامل دو نمونه عسل تک گل (آفتابگردان و عشقه) و دو نمونه عسل چند گل (جنگل و کوهستان) با يک نمونه عسل شکري و يک نمونه عسل تقلبي مورد مقايسه قرار گرفت. مقادير به دست آمده مربوط به خصوصيات فيزيکو شيميايي در تمام نمونه هابا هم متفاوت بود. در عسل هاي طبيعي اين تفاوت مي تواند به علت تفاوت در نوع گل و گياه موجود در منطقه و فصل برداشت عسل مربوط باشد. تمام مقادير به دست آمده در عسل هاي طبيعي مطابق با مقادير تعيين شده توسط استاندارد و کدکس بود. درصد ساکارز و نسبت فروکتوز به گلوکز عسل شکري و درصد ساکارز، نسبت فروکتوز به گلوکز، pH، هيدروکسي متيل فورفورال و فعاليت دياستاز عسل تقلبي با مقادير تعيين شده توسط استاندارد عسل مطابقت نداشت. ويژگي هاي رئولوژيکي نمونه هاي عسل در دما هاي مختلف (10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتي گراد) مورد ارزيابي قرار گرفت. در محدوده سرعت برشي مورد مطالعه (1.045-41.8s-1) تمامي نمونه ها رفتار نيوتني از خود نشان دادند. مقادير ويسکوزيته با توجه به نوع عسل و دماي اندازه گيري در محدوده 1.7 تا 270.48 به دست آمد. نمونه عسل تقلبي در مقايسه با نمونه عسل طبيعي با همان مقدار رطوبت از ويسکوزيته بيشتري برخوردار بود. در توصيف وابستگي دمايي ويسکوزيته دو مدل آرنيوس و (VTF (Vogel–TaummanFulcher و در توصيف وابستگي ويسکوزيته به رطوبت و غلظت (درجه بريکس)، مدل هاي قانون توان و نمايي برازش خوبي را با داده ها نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رمزی، م.، و کاشانی نژاد، م.، و صادقی ماهونک، ع.، و رضوی، س. (1394). مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 11(4), 392-407. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270371Vancouver : کپی

رمزی مرضیه، کاشانی نژاد مهدی، صادقی ماهونک علیرضا، رضوی سیدمحمدعلی. مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران. 1394 [cited 2021April12];11(4):392-407. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270371IEEE : کپی

رمزی، م.، کاشانی نژاد، م.، صادقی ماهونک، ع.، رضوی، س.، 1394. مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, [online] 11(4), pp.392-407. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270371>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 686 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی