برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  25 , شماره  79 ; از صفحه 80 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با كيفيت زندگي زنان يائسه شهر رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری (بهداشت)، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يائسگي يكي از بحراني ترين مراحل زندگي زنان و يك رويداد فيزيولوژيك است كه براي كليه بانوان در دوران سني 59- 40 سالگي روي مي دهد و با بروز مشكلات جسماني، رواني و اجتماعي، كيفيت زندگي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. توجه به كيفيت زندگي زنان يائسه، مي تواند سلامت آنها را براي بيش از يك سوم دوره زندگي تضمين نمايد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط با كيفيت زندگي زنان يائسه مراجعه كننده به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت صورت گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي تعداد 180 زن يائسه مراجعه كننده به صندوق بازنشستگي شهر رشت به شيوه نمونه گيري تدريجي با استفاده از پرسشنامه دوبخشي شامل مشخصات دموگرافيك و كيفيت زندگي مخصوص دوران يائسگي مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و جداول توزيع فراواني) و آمار استنباطي (آزمون تي مستقل، آزمون مجذور كاي، آزمون دقيق فيشر و رگرسيون) انجام شد.
نتايج: يافته ها در مورد كيفيت زندگي كلي زنان يائسه نشان داد كه در
54.4 درصد موارد كيفيت زندگي مطلوب، 45 درصد موارد كيفيت زندگي متوسط و تنها در 0.6 درصد موارد (يك نفر) كيفيت زندگي نامطلوب بوده است. همچنين كيفيت زندگي نمونه هاي مورد پژوهش در حيطه هاي وازو موتور، رواني اجتماعي و حيطه جسمي مطلوب و در حيطه جنسي نامطلوب بوده است. نتايج مدل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي سن (p=0.004)، تحصيلات (p=0.03)، فعاليت ورزشي (P=0.03)، رضايت از زندگي زناشويي (p=0.02)، اشتغال بعد از بازنشستگي (P=.0.01)، ارگان تحت پوشش (P=0.004 نگذراندن وقت با دوستان (p=0.001)، نداشتن آرتروز (p=0.006) و بالا نبودن چربي خون (p=0.03) با كبفبت زندگي زنان يائسه مرتبط مي باشند.
نتيجه گيري: كيفيت زندگي مي تواند از عوامل متعددي تاثير پذيرد. شناسايي وضعيت كيفيت زندگي زنان يائسه، در تبيين نيازهاي آموزشي، مشاوره اي، مراقبتي، درماني زنان يائسه حائز اهميت بوده و مبنايي جهت تدوين و اجراي برنامه هاي مراقبتي بهداشتي و پايه اي براي برنامه ريزي در جهت ارتقاء كيفيت زندگي زنان يائسه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منشی پور، س.، و مختاری لاکه، ن.، و رافت، ف.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1395). عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر رشت. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(79), 80-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270330Vancouver : کپی

منشی پور سیده مهسا، مختاری لاکه نسرین، رافت فاطمه، کاظم نژادلیلی احسان. عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر رشت. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021September24];25(79):80-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270330IEEE : کپی

منشی پور، س.، مختاری لاکه، ن.، رافت، ف.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1395. عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر رشت. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(79), pp.80-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270330. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 305 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی