برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ضد ميکروبي کلرهگزيدين و دو غلظت اسانس آويشن در پالپ تراپي دندانهاي شيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پوسيدگي دندانهاي شيري بصورت تهاجمي ميتواند پالپ را درگير سازد. آنچه در درمان پالپکتومي دندانها اتفاق مي افتد، همانا از بين بردن هرچه کامل ميکروارگانيزمها و فرآورده هايشان مي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه اثرات ضدميکروبي محلول اسانس آويشن در مقابل کلرهگزيدين مي باشد.
روش اجرا: در يک مطالعه آزمايشگاهي 40 دندان که تحليل ماکروسکوپي بيش از يک-سوم طول ريشه نداشتند،پالپکتومي و با انتروکوکوس فکاليسعفوني شدند. دندانها در چهار گروه با محلول هاي نرمال سالين، کلرهگزيدين %
0.2، و اسانس آويشن%2 و %0.5 مورد شستشوي کانال قرارگرفتند. در پايان کشت ميکروبي انجام و ويژگي ضدعفوني کنندگي آنها بررسي شد. 4 دندان هم براي تاييد انجام آزمايشها اختصاص داده شد. از آزمون هاي آماري Kolmogorov–Smirnov test، Kruskal-Wallis test و همچنين براي مقايسه دو به دوي اثر ضد ميکروبي محلول ها از Mann-Whitney استفاده شد. سطح معناداري، کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که آويشن 2% بيشترين ميزان ضدعفوني کنندگي را در ميان چهار محلول داشته است. آويشن 0.5% نسبت به کلرهگزيدين 0.2% خاصيت ضدعفوني کنندگي بيشتري داشت، اما اين اختلاف معنادار نبود. اما آويشن 2% اختلاف معناداري را نسبت به کلرهگزيدين 0.2% نشان داد.
نتيجه گيري: حذف باکتري ها به عنوان عامل مهم ايجاد بيماري هاي پالپ از اهداف پالپ تراپي مي باشند. بکارگيري شستشودهنده هاي شيميايي در حذف آنها اهميت دارد. روي آوردن به محصولات مشابه طبيعي رو به گسترش است. محلول اسانس آويشن %2 با اثربخشي بيشتر و معنادار نسبت به کلرهگزيدين مي تواند به عنوان يک شستشودهنده و ضدعفوني کننده در دندانپزشکي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جعفری، ا.، و حیدری، ع.، و کیانی، م.، و برادران نخجوانی، ی.، و بختیاری، ر. (1394). بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری. دندانپزشکی کودکان ایران, 10(2), 35-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270276Vancouver : کپی

جعفری احمد، حیدری علیرضا، کیانی مسعود، برادران نخجوانی یحیی، بختیاری روناک. بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری. دندانپزشکی کودکان ایران. 1394 [cited 2021April15];10(2):35-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270276IEEE : کپی

جعفری، ا.، حیدری، ع.، کیانی، م.، برادران نخجوانی، ی.، بختیاری، ر.، 1394. بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری. دندانپزشکی کودکان ایران, [online] 10(2), pp.35-44. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270276>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی