برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 215 تا صفحه 222 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پروبيوتيک باکتوسل بر برخي فاکتورهاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نزاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، یاسوج
 
چکیده: 

باکتوسل نخستين پروبيوتيک مجاز در آبزيان مي باشد که در سال 2009 در اتحاديه اروپا به ثبت رسيده است. اين پروبيوتيک با ايجاد تغييرات مفيد در جمعيت ميکروبي روده و توليد اسيدلاکتيک منجر به بهبود رشد، توليد و بازماندگي انواع ماهي و ميگو مي گردد. بدين جهت تحقيقي جهت مقايسه اثرات سه دز متفاوت پروبيوتيک باکتوسل حاوي باکتري Pediococcus acidilactici بر شاخص هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق در قالب 4 گروه،گروه اول: دز 1گرم پروبيوتيک باکتوسل در 10 کيلوگرم جيره غذايي،گروه دوم: دز 2 گرم پروبيوتيک باکتوسل در 10 کيلوگرم جيره غذايي، گروه سوم: دز 3 گرم پروبيوتيک باکتوسل در 10 کيلوگرم جيره غذايي و گروه شاهد: غذاي کنسانتره بدون پروبيوتيک با 3 تکرار در هر تيمار، تغذيه ماهيان با ميانگين وزني 400 گرم به مدت 4 هفته انجام گرفت. در پايان نرخ ضريب تبديل غذايي (FCR) براي تيمارهاي 1 الي 4 به ترتيب (0.84، 0.78، 0.82 و 1.47) به دست آمد که اختلاف معني داري را با هم نداشتند (P>0.05). هم چنين در بررسي فاکتور نرخ رشد ويژه (SGR) تيمارهاي 1 الي 4، ارقام (1.4، 1.5، 1.4 و 0.96) به دست آمد که کم ترين مقدار مربوط به گروه شاهد و با بقيه تيمارها اختلاف معني داري داشت (P<0.05). در بررسي فاکتور طول کل (Total Length) ماهي هاي تغذيه شده در 4 گروه اختلاف معني داري به دست نيامد (P>0.05). نتايج اين آزمايش نشان دهنده اين است که افزودن پروبيوتيکPediococcus acidilactici جيره به ميزان 2گرم پروبيوتيک در 10 کيلوگرم جيره داراي اثرات مثبت بر شاخص هاي رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کاظمی، ا.، و راستیان نسب، ا.، و گندمکار، ح.، و مهدوی، ج.، و محمودی، ر. (1395). تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). محیط زیست جانوری, 8(1), 215-222. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270267Vancouver : کپی

کاظمی اسماعیل، راستیان نسب ابوالحسن، گندمکار حبیب اله، مهدوی جواد، محمودی رقیه. تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). محیط زیست جانوری. 1395 [cited 2021April20];8(1):215-222. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270267IEEE : کپی

کاظمی، ا.، راستیان نسب، ا.، گندمکار، ح.، مهدوی، ج.، محمودی، ر.، 1395. تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). محیط زیست جانوری, [online] 8(1), pp.215-222. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270267. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی