برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرستاران نسبت به خشونت محل كار در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: دانش و نگرش پرستاران نسبت به خشونت محل كار تعيين كننده عملكرد آنها در كنترل خشونت است. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت دانش، نگرش و عملكرد پرستاران نسبت به خشونت محل كار در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهر اصفهان در سالهاي 94-93 طراحي و اجرا شده است.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تعداد 242 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان هاي انتخاب شده دانشگاه علوم پزشكي شهر اصفهان به صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي وارد مطالعه گرديدند.به منظور جمع آوري داده ها از ابزار پژوهشگر ساخته «پرسشنامه دانش، نگرش و عملكرد پرستاران به خشونت محل كار» (Nurse''s Knowledge، Attitude and Practice Toward Workplace Violence Questionnaire) استفاده شد. روايي پرسشنامه به صورت كمي از طريق روايي محتوايي و با استفاده از نظرات 10 نفر از مدرسين عضو هيات علمي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مورد سنجش قرار گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از روش هاي آلفاي كرونباخ، كودر ريچارسون و آزمون-آزمون مجدد سنجيده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 21 تحليل شد.يافته ها: ميانگين نمرات دانش و نگرش پرستاران به ترتيب 52.25 و 37.77 بود. 97.9 درصد از آنان دانش بالايي از خشونت محل كار داشتند و نگرش تمامي آنان به خشونت شغلي منفي بود. واكنش هاي مطلع نمودن نگهباني با ميانگين وزني 4.56، دعوت مهاجم به آرامش و وانمود كردن به اينكه اتفاقي نيفتاده با ميانگين وزني 3.99 به عنوان واكنش هايي كه در اغلب وقايع خشونت آميز از سوي پرستاران مورد استفاده قرار گرفته بود گزارش گرديد.ميانگين نمرات نگرش پرستاران در بخش هاي مختلف (مختلط، زنان و مردان) تفاوت معني داري (P=0.001) در سطح P£0.05 داشت.نتيجه گيري: با توجه به دانش بالا و نگرش منفي پرستاران نسبت به خشونت محل كار و همچنين عدم وجود ساز و كارهاي قانوني در اين خصوص، اكثريت آنان موارد خشونت شغلي خود را گزارش نمي نمايند. لذا پيشنهاد مي گردد نسبت به وضع قوانين مربوط به خشونت شغلي عليه پرستاران اقدامات لازم صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معینی، ز.، و فلاحی خشکناب، م.، و حسینی، م.، و دالوندی، ا. (1395). بررسی دانش, نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به خشونت محل کار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان. مدیریت ارتقای سلامت, 5(3 (پیاپی 19)), 69-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270050Vancouver : کپی

معینی زهرا، فلاحی خشکناب مسعود، حسینی محمدعلی، دالوندی اصغر. بررسی دانش, نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به خشونت محل کار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان. مدیریت ارتقای سلامت. 1395 [cited 2021December08];5(3 (پیاپی 19)):69-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270050IEEE : کپی

معینی، ز.، فلاحی خشکناب، م.، حسینی، م.، دالوندی، ا.، 1395. بررسی دانش, نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به خشونت محل کار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 5(3 (پیاپی 19)), pp.69-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270050. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی