برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1394 , دوره  15 , شماره  2 ; از صفحه 101 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر سطوح امنتين-1 پلاسمايي و عوامل وابسته به چاقي در دختران چاق و داراي اضافه وزن دانشگاه سيستان و بلوچستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

مقدمه: امنتين-1 آديپوکاين تازه شناخته شده اي است که اغلب از بافت چربي احشايي ترشح مي شود. سطوح در گردش امنتين-1 به طور معکوس با چاقي ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر سطوح امنتين-1 پلاسمايي و عوامل وابسته به چاقي در دختران چاق و داراي اضافه وزن بود.
روش ها: 34 دختر چاق و داراي اضافه وزن
(BMI>25) به صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس به طور تصادفي در 3 گروه استقامتي (n=12)، مقاومتي (n=12) و کنترل (n=10) قرار گرفتند. تمرينات 4 جلسه در هفته به مدت 8 هفته که شامل تمرين استقامتي با شدت 65 تا 80 درصد HRmax و تمرين مقاومتي با شدت 80- 65 درصد 1RM بود. خون گيري در مراحل مختلف با شرايط مشابه انجام و مقادير امنتين- 1 پلاسمايي به روش الايزا (ELISA) اندازه گيري شد. داده ها با آزمون کلموگروف- اسميرنوف، t وابسته براي بررسي تغييرات درون گروهي و آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي LSD براي مقايسه بين گروه ها در سطح معني داري p<0.05 تحليل شدند.
يافته ها: نتايج حاکي از افزايش معني دار امنتين-1 در هر دو گروه تجربي (0.001=استقامتي
 و 0.004=مقاومتيP ) و کاهش عوامل وابسته به چاقي مثل وزن (0.003= استقامتي و 0.005=مقاومتيP)، توده چربي بدن (0.001=استقامتي و 0.001=مقاومتيPBMI (0.002=استقامتي و 0.004=مقاومتيP ) و WHR (0.011=استقامتي و 0.013=مقاومتيP ) در هر دو گروه، پس از هشت هفته تمرين است (P<0.05).
نتيجه گيري: مي توان بيان کرد که هر دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي پس از هشت هفته تمرين، با بهبود عوامل وابسته به چاقي، حداکثر اکسيژن مصرفي و همچنين افزايش سطوح پلاسمايي امنتين-1 همراه بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

گلدوی، ر.، و مقرنسی، م. (1394). بررسی دو شیوه تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح امنتین-1 پلاسمایی و عوامل وابسته به چاقی در دختران چاق و دارای اضافه وزن دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), 15(2), 101-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269886Vancouver : کپی

گلدوی رضوانه، مقرنسی مهدی. بررسی دو شیوه تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح امنتین-1 پلاسمایی و عوامل وابسته به چاقی در دختران چاق و دارای اضافه وزن دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران). 1394 [cited 2021April17];15(2):101-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269886IEEE : کپی

گلدوی، ر.، مقرنسی، م.، 1394. بررسی دو شیوه تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح امنتین-1 پلاسمایی و عوامل وابسته به چاقی در دختران چاق و دارای اضافه وزن دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), [online] 15(2), pp.101-109. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269886>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی