برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  25 , شماره  92 ; از صفحه 35 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

ترجمه و روان سنجي ابزار بررسي تكامل اخلاقي آزمون مسائل تعريف كننده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تكامل اخلاقي يكي از حيطه هاي مورد توجه ويژه در سال هاي اخير بوده است. پژوهش در اين زمينه نيازمند استفاده از ابزارهاي دقيق، معتبر و پايا است. آزمون مسائل تعريف كننده پر استفاده ترين ابزار سنجش سطح تكامل اخلاقي است. هدف از پژوهش حاضر ترجمه دقيق و تعيين شاخص هاي روانسنجي اين ابزار بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك پژوهش متدولوژيك بود. ابزار مورد نظر با روش توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني ترجمه شد. هدف بخش دوم مطالعه تعيين روانسنجي ابزار ترجمه شده مشتمل بر روايي و پايايي بود. پس از تعيين روايي صوري ابزار بين 30 دانشجو توزيع شد و پايايي ابزار با محاسبه آلفاي كرونباخ برابر با 0.72 به دست آمد. پس از اصلاح پرسشنامه نمونه گيري از 220 دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه هاي شهر تهران انجام شد. از روش روايي معيار براي تعيين روايي ابزار استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS نسخه 16 با استفاده از آمون تي مستقل، آناليز واريانس، همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي انجام شد.
يافته ها: ابزار ترجمه شده در بررسي در نمونه اصلي همبستگي دروني معادل
0.74 را نشان داد. حداقل نمره 28p و حداكثر آن 68 بود ميانگين به دست آمده 43.25 با انحراف معيار 10.11 بود. بين سن و سطح تحصيلات با نمره تكامل اخلاقي ارتباط وجود داشت. بر اساس مدل رگرسيون خطي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد سبب افزايش 10.01 واحدي در سطح تكاملي اخلاقي نسبت به كارشناسي مي گردد. روايي معيار نشان داد كه ابزار توانسته بود بين افراد با سطح تكامل اخلاقي بالاتر افتراق قائل شود.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ابزار تكامل اخلاقي ترجمه شده به زبان فارسي از روايي و پايايي مناسبي جهت بررسي تكامل اخلاقي در جامعه ايراني برخوردار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنجبر، ه.، و جولایی، س.، و شعبانی، ف. (1395). ترجمه و روان سنجی ابزار بررسی تکامل اخلاقی آزمون مسائل تعریف کننده. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 25(92), 35-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269842Vancouver : کپی

رنجبر هادی، جولایی سودابه، شعبانی فاطمه. ترجمه و روان سنجی ابزار بررسی تکامل اخلاقی آزمون مسائل تعریف کننده. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1395 [cited 2021September25];25(92):35-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269842IEEE : کپی

رنجبر، ه.، جولایی، س.، شعبانی، ف.، 1395. ترجمه و روان سنجی ابزار بررسی تکامل اخلاقی آزمون مسائل تعریف کننده. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 25(92), pp.35-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269842. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی