3 SID.ir | پيامدهاي آموزشي رويكردهاي نوين تدريس در آموزش باليني پرستاري

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پيامدهاي آموزشي رويكردهاي نوين تدريس در آموزش باليني پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آموزش باليني يكي از اركان مهم آموزش پرستاري محسوب مي شود. شايستگي فرهنگي به عنوان يكي از پيامدهاي آموزش باليني، موضوع مهم در آموزش پزشكي و پرستاري است كه به واسطه آن، ارايه دهندگان مراقبت توانايي كاركردن به طور موثر را پيدا مي كنند. شايستگي فرهنگي از طريق اجرا و به كارگيري هدفمند برخي راهبردها و فرايندهاي يادگيري به دست مي آيد. هدف از نگارش مقاله حاضر، مروري بر رويكردهاي نوين تدريس است كه در آموزش باليني دانشجويان پرستاري به كار گرفته شده است تا از ميزان دستيابي به پيامد هاي يادگيري در حيطه هاي مختلف بويژه حيطه شايستگي فرهنگي آگاهي كسب شود.
مواد و روش ها: مطالعه مروري حاضر بر اساس جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي شامل
Magiran، Iran medex، SID، Irandoc و با استفاده از كليد واژه هاي آموزش باليني، آموزش باليني در پرستاري، روش هاي نوين تدريس، روش هاي نوين تدريس در آموزش باليني صورت گرفت. در مجموع 62 مقاله ايراني استخراج شد كه پس از مطالعه و تحليل، 26 مقاله مرتبط انتخاب گرديد.
يافته ها: از ميان 26 مطالعه مرور شده، نقشه مفهومي و همكار آموزش باليني هر كدام 6 مطالعه، انواع رويكرد هاي رايزني 4 مقاله، رويكرد مبتني بر كامپيوتر 2 مطالعه و رويكرد تلفيقي 3 مطالعه و بقيه ساير رويكرد ها را در بر گرفت.
نتيجه گيري: مرور مطالعات رويكردهاي نوين تدريس در آموزش ياليني پرستاري ايران نشان داد كه شايستگي باليني عنصر گمشده آموزش باليني پرستاري است. با توجه به اهميت و ضرورت آن توصيه مي شود كه در رويكردهاي آموزش باليني بخصوص رويكردهاي نوين مورد توجه قرار گرفته و از مطالعات كمي و كيفي براي چگونگي سنجش و ارتقا آموزش اين عنصر مهم استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 409
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی