نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 113 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تركيب ليدوكائين و نيتروگليسيرين با ليدوكائين تنها، در كاهش درد ناشي از تزريق پروپوفول در بيماران تحت بيهوشي عمومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: درد پس از تزريق عارضه شايع پروپوفول مي باشد. پيشنهاد شده كه نيتروگليسيرين در همراهي با ليدوكائين مي تواند در كاهش درد موثر باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه تركيب ليدوكائين و نيتروگليسيرين با ليدوكائين به تنهايي در تسكين درد ناشي از تزريق پروپوفول در بيماران تحت بيهوشي عمومي مي باشد.مواد و روش كار: در يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سو كور، 90 بيمار در سه گروه دريافت كننده پلاسبو (گروه (P، ليدوكائين تنها (گروه (L و ليدوكائين به همراه نيتروگليسيرين (گروه (LN بررسي شدند. در گروه كنترل يا پلاسبو، آب مقطر به عنوان دارونما داده شد. در گروه L، ليدوكائين 2% به ميزان 20 mg و در گروه LN، ليدوكائين 2% به ميزان 20mg و نيتروگليسيرين 0.1mg/kg تزريق گرديد. تغييرات هموديناميك بيماران طي مطالعه ثبت گرديد. بروز درد بعد از تزريق و شدت آن بين سه گروه مورد مقايسه قرار گرفت.يافته ها: تغييرات هموديناميك و اشباع خون شرياني در سير مطالعه بين سه گروه يكسان بود. درد در گروه كنترل در 96.7% وجود داشت كه بطور بارزي بيشتر از گروه (%56.7) L و گروه (%6.7) LN بود P<0.001) در هر دو). ميزان درد در گروه LN بطور بارزي كمتر از گروه L بود (P<0.001). درد شديد در هيچيك از دو گروه L و LN مشاهده نگرديد.نتيجه گيري: ليدوكائين تنها يا در تركيب با نيتروگليسيرين هر دو باعث كاهش بروز درد به دنبال تزريق پروپوفول مي شوند. تركيب ليدوكائين با نيتروگليسيرين با ميزان اثربخشي بيشتر و درد كمتري همراه مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عیدی، م.، و آقامحمدی، د.، و کلاهدوزان، خ.، و کوشا، م. (1394). مقایسه ترکیب لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین تنها, در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت بیهوشی عمومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 7(1), 113-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269721Vancouver : کپی

عیدی محمود، آقامحمدی داوود، کلاهدوزان خسرو، کوشا مصطفی. مقایسه ترکیب لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین تنها, در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت بیهوشی عمومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1394 [cited 2022May19];7(1):113-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269721IEEE : کپی

عیدی، م.، آقامحمدی، د.، کلاهدوزان، خ.، کوشا، م.، 1394. مقایسه ترکیب لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین تنها, در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت بیهوشی عمومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 7(1), pp.113-121. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269721. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی