4 SID.ir | ارزيابي ميزان مواجهه شغلي کارگران نئوپان سازي با آيروسل هاي قارچي و گردوغبار چوب
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان مواجهه شغلي کارگران نئوپان سازي با آيروسل هاي قارچي و گردوغبار چوب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: گردوغبار چوب طيف گسترده اي از ذرات آلي و غير آلي و بيوآيروسل ها است گردوغبار چوب به عنوان يک عامل خطر براي بيماري هاي سيستم تنفسي در طي فرايند توليد، پردازش و حمل ونقل در صنايع توليد مي شود. با توجه به کمبود اطلاعات درزمينه ميزان مواجهه شغلي کارگران صنعت چوب با اين نوع از گردوغبار، هدف اين مطالعه ارزيابي وضعيت مواجهه شغلي کارگران صنايع نئوپان سازي شهرستان گنبد کاووس در شمال ايران با گردوغبار استنشاقي و عوامل بيولوژيکي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي دريکي از کارخانه ها نئوپان سازي شهرستان گنبد در استان گلستان، شمال ايران انجام گرديد. ارزيابي ميزان مواجهه کارگران با گردوغبار چوب استنشاقي با استفاده از روش استانداردشده سازمان ملي بهداشت حرفه اي و ايمني امريکا به شماره 0500 انجام شد. بررسي تراکم آئروسل هاي قارچي هواي محيط کار هم با استفاده از دستگاه نمونه بردار ميکروبي با دبي 10 ليتر بر دقيقه انجام شد. درمجموع 68 نمونه جمع آوري و در آزمايشگاه قارچ شناسي آناليز گرديد. از آزمون هاي آماري من-ويتني و کروسکال والي براي آناليز نتايج استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين مواجهه با گردوغبار استنشاقي کارگران نئوپان سازي 32 ميلي گرم بر مترمکعب بود. ميانگين تراکم بيوآيروسل ما در محيط کار نيز برابر 269 کلني بر مترمکعب برآورد شد. بالاترين تراکم قارچي مربوط به گونه پني سيليوم بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که متوسط ميزان مواجهه کارگران نئوپان سازي با گردوغبار استنشاقي چندين برابر بيشتر از حد استاندارد مجاز مواجهه شغلي توصيه شده توسط مرکز سلامت محيط کار ايران براي گردوغبار غير سرطان زا بود. با توجه به مواجهه کارگران اين صنعت با گردوغبار چوب و عوامل بيولوژيک هوابرد، انجام اقدامات کنترلي جهت حفظ سلامتي کارگران الزامي به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی