برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 223 تا صفحه 232 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ويژگي هاي شناختي-رفتاري رانندگان اتوبوس و کاميون طي سوانح ترافيکي 1393-1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات روان پزشکی و روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: وسايل نقليه از ويژگي هاي تمدن است و رانندگي به عنوان امري ضروري در فعاليت هاي مختلف زندگي روزمره همچون کار، زندگي اجتماعي و تفريح به حساب مي آيد. مطالعه حاضر باهدف تعيين ويژگي هاي شناختي- رفتاري رانندگان اتوبوس و کاميون طي سوانح ترافيکي در سال 92 انجام شد.
روش بررسي: در اين تحقيق 800 راننده پايه يک به روش مقطعي بررسي شدند. آزمودني ها از ميان رانندگاني که جهت انجام تست عدم اعتياد براي دريافت يا تمديد گواهينامه پايه يک رانندگي در سال هاي 1393-1392 به بيمارستان سجاد ناجا مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. براي ارزيابي سلامت رواني رانندگان از مصاحبه ساختاريافته استفاده شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از روش آمار نا پارامتريک (من ويتني) و تحليل چند متغيره استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني رانندگان برابر با 46.5 و انحراف معيار 11.44 بود. نتايج نشان داد بين ميانگين نمرات افسردگي و رانندگاني که سابقه تصادف داشته و نداشته اند تفاوت معني داري وجود دارد (
p.value<0.05). افسردگي و اضطراب به ميزان 3.6 و 2.6 شانس تصادفات رانندگي را افزايش مي داد. از بين ويژگي هاي شخصيتي فقط نوروز گرايي شانس وقوع تصادفات را 1.05 برابر بيشتر مي کرد و بقيه عوامل شخصيتي در وقوع تصادفات معني دار نبود.
نتيجه گيري: برخي از اختلالات رواني بر رفتار رانندگي و رخداد تصادفات تاثير دارند. با توجه به اهميت و حساسيت رفتار رانندگي در رخداد تصادفات انجام ارزيابي هاي روان شناختي جامع تري در بين رانندگان قبل و بعد از دريافت گواهينامه ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

علوی، س.، و محمدی، م.، و سوری، ح.، و جنتی فرد، ف.، و محمدی کلهری، س. (1394). تعیین ویژگی های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(4), 223-232. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269696Vancouver : کپی

علوی سیدسلمان، محمدی محمدرضا، سوری حمید، جنتی فرد فرشته، محمدی کلهری سروش. تعیین ویژگی های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1394 [cited 2021April20];3(4):223-232. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269696IEEE : کپی

علوی، س.، محمدی، م.، سوری، ح.، جنتی فرد، ف.، محمدی کلهری، س.، 1394. تعیین ویژگی های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 3(4), pp.223-232. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269696. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی