3 SID.ir | اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ام.اس از شايع ترين بيماري هاي مزمن سيستم عصبي مركزي در بزرگسالان جوان است و مانند هر بيماري مزمن ديگر، جنبه هاي مختلف زندگي فرد مبتلا و كيفيت زندگي وي را تحت تاثير قرار مي دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس انجام شد.
مواد و روش كار: اين پژوهش يك مطالعه شبه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. تعداد 24 بيمار به عنوان نمونه از بين زنان مبتلا به ام.اس عضو انجمن حمايت از بيماران ام.اس شهر زاهدان، انتخاب شده و به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. گروه مداخله تحت گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده مقياس كيفيت زندگي مخصوص بيماران ام.اس (MSIS-29) بود. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 16 و با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، كاي اسكوئر و تحليل كوواريانس چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد سبب تفاوت معني داري (
P<0.001) بين گروه مداخله و كنترل در شاخص كلي كيفيت زندگي شد. همچنين به طور معني داري (P<0.001) موجب بهبود بعد رواني كيفيت زندگي در زنان مبتلا به ام.اس در مقايسه با گروه كنترل شده است، اما در بهبود بعد جسماني كيفيت زندگي اثربخشي معني داري نداشته است.
نتيجه گيري: گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد در بهبود بعد رواني كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس موثر است. بنابراين مي توان آن را به عنوان يك روش مداخله اي مفيد براي بهبود بعد رواني كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ام.اس به كار برد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی