نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 623 تا صفحه 636 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ام.اس از شايع ترين بيماري هاي مزمن سيستم عصبي مركزي در بزرگسالان جوان است و مانند هر بيماري مزمن ديگر، جنبه هاي مختلف زندگي فرد مبتلا و كيفيت زندگي وي را تحت تاثير قرار مي دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس انجام شد.مواد و روش كار: اين پژوهش يك مطالعه شبه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. تعداد 24 بيمار به عنوان نمونه از بين زنان مبتلا به ام.اس عضو انجمن حمايت از بيماران ام.اس شهر زاهدان، انتخاب شده و به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. گروه مداخله تحت گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده مقياس كيفيت زندگي مخصوص بيماران ام.اس (MSIS-29) بود. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 16 و با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، كاي اسكوئر و تحليل كوواريانس چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد سبب تفاوت معني داري (P<0.001) بين گروه مداخله و كنترل در شاخص كلي كيفيت زندگي شد. همچنين به طور معني داري (P<0.001) موجب بهبود بعد رواني كيفيت زندگي در زنان مبتلا به ام.اس در مقايسه با گروه كنترل شده است، اما در بهبود بعد جسماني كيفيت زندگي اثربخشي معني داري نداشته است.نتيجه گيري: گروه درماني مبتني بر رويكرد اميد در بهبود بعد رواني كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام.اس موثر است. بنابراين مي توان آن را به عنوان يك روش مداخله اي مفيد براي بهبود بعد رواني كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ام.اس به كار برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عابدینی، ا.، و قنبری هاشم آبادی، ب.، و طالبیان شریف، س.، و کریمی ترشیزی، ش. (1394). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 7(3), 623-636. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269601Vancouver : کپی

عابدینی الهه، قنبری هاشم آبادی بهرامعلی، طالبیان شریف سیدجعفر، کریمی ترشیزی شیوا. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1394 [cited 2022August12];7(3):623-636. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269601IEEE : کپی

عابدینی، ا.، قنبری هاشم آبادی، ب.، طالبیان شریف، س.، کریمی ترشیزی، ش.، 1394. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 7(3), pp.623-636. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269601. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی