برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 79 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شکل هاي فسفر آلي در يک خاک آهکي متاثر از کشت گندم و کاربرد کودهاي آلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کمبود فسفر به طور گسترده در بسياري از مناطق دنيا به ويژه اراضي خشک و نيمه خشک به دليل مقادير بالاي کربنات کلسيم گزارش شده است. در خاک هاي آهکي به دليل تبديل سريع فسفر محلول به شکل فسفات هاي کلسيم نامحلول از قابليت جذب فسفر کاسته مي شود. فسفر آلي، که مي تواند تا 80 درصد از کل فسفر خاک را شامل شود، نقش مهمي در تغذيه گياهان به ويژه در خاک هاي آهکي با توان تثبيت بالاي فسفر ايفا مي کند. فسفر آلي خاک از مواد آلي نامتجانسي تشکيل شده و شکل هاي مختلف فسفر آلي تاثيرات متفاوتي بر حاصل خيزي و کيفيت خاک دارند. کودهاي آلي نظير لجن فاضلاب و کودهاي حيواني به عنوان منبع غني از مواد آلي و فسفر به خاک بازگردانده مي شوند که اين امر ميتواند سبب تغيير پويايي فسفر در خاک شود. بنابراين، اين مطالعه با هدف بررسي تاثيرات کوتاه مدت برخي از کودهاي آلي بر شکل هاي فسفر آلي و قابليت جذب آن توسط گندم در يک خاک آهکي انجام شد.
مواد و روش ها: يک نمونه خاک آهکي از استان کرمان در تابستان 1392 جمع آوري و پس از خشک شدن در هوا، کوبيده و از الک 2 ميلي متري عبور داده شد. نمونه خاک به گلدان هاي حاوي دو سطح 2 و 4 درصد از لجن فاضلاب، کود گاوي و کود مرغي به همراه تيمار شاهد (بدون مصرف کود آلي) در 4 تکرار افزوده شد. تعداد 4 بذر گندم در هر يک از گلدان ها کاشت و به مدت 100 روز در گلخانه با شرايط کنترل شده نگه داري شدند. در زمان برداشت وزن خشک شاخسار و غلظت فسفر شاخسار اندازه گيري شد. همچنين شکل هاي مختلف فسفر آلي خاک شامل فسفر آلي لبايل، نسبتا لبايل، نسبتا غيرلبايل و غيرلبايل اندازه گيري شد
.
يافته ها: کاربرد کودهاي آلي در خاک سبب افزايش معني دار وزن خشک شاخسار و غلظت فسفر شاخسار شد
. بيش ترين وزن خشک شاخسار و غلظت فسفر شاخسار در خاک تيمار شده با سطح 4 درصد لجن فاضلاب اندازه گيري شد. کودهاي آلي به طور معني داري سبب افزايش تمامي شکل هاي فسفر آلي در مقايسه با تيمار شاهد شدند. کودهاي آلي بيش ترين تاثير را بر فسفر آلي نسبتا لبايل و کم ترين تاثير را بر فسفر آلي لبايل نشان دادند صرف نظر از سطوح کاربردي، روند تاثير کودهاي آلي بر تمامي شکل هاي فسفر آلي به صورت لجن فاضلاب>کود گاوي > کود مرغي بود. همبستگي معني داري بين فسفر آلي لبايل با فسفر قابل جذب خاک (r=0.92**) و فسفر جذب شده توسط گندم (r=0.92**) مشاهده شد. همچنين وزن خشک شاخسار با فسفر آلي نسبتا لبايل همبستگي بالايي (r=0.96**) را نشان داد. اين نتايج نشان مي دهد که فسفر آلي لبايل و نسبتا لبايل نقش موثرتري در افزايش فسفر قابل جذب گياه در مقايسه با ساير شکل هاي فسفر آلي دارند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که کودهاي آلي قابليت جذب فسفر توسط گندم و رشد آن را از طريق افزايش شکل هاي مختلف فسفر آلي به ويژه فسفر آلي لبايل و نسبتا لبايل افزايش داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معینی، م.، و حجازی مهریزی، م.، و جعفری، ا. (1394). تعیین شکل های فسفر آلی در یک خاک آهکی متاثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 5(4), 79-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269590Vancouver : کپی

معینی مریم، حجازی مهریزی مجید، جعفری اعظم. تعیین شکل های فسفر آلی در یک خاک آهکی متاثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1394 [cited 2021June17];5(4):79-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269590IEEE : کپی

معینی، م.، حجازی مهریزی، م.، جعفری، ا.، 1394. تعیین شکل های فسفر آلی در یک خاک آهکی متاثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 5(4), pp.79-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269590. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 474 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی