برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 537 تا صفحه 550 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي اقدام كنندگان به خودكشي در شهر بجنورد؛ 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی و اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خودكشي يكي از عوامل مهم مرگ و مير در جهان است و به عنوان يك مشكل بزرگ بهداشتي براي بسياري از كشورها در نظر گرفته شده است. هدف از اين مطالعه بررسي ويژگي هاي دموگرافيك اقدام كنندگان به خودكشي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مي باشد.
مواد و روش كار: پژوهش حاضر مطالعه توصيفي - تحليلي از نوع مقطعي مي باشد. نمونه مورد بررسي كليه مراجعين به مركز اورژانس بيمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد در سال 1393 را شامل مي شود كه به تشخيص روانپزشك اقدام به خودكشي كرده بودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت براي تحليل داده ها از آزمون مجذور كاي استفاده گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 281 نفر مورد بررسي قرارگرفتند. 35.2% اين افراد مرد و 64.8% زن بودند. ميانگين سني افراد مورد بررسي 9.07±24 سال بود بين متغيرهاي جنسيت، تاهل و گروههاي سني با علت اقدام به خودكشي از نظر آماري رابطه معني دار مشاهده شد بيشترين روش مورد استفاده براي اقدام به خودكشي خوردن قرص بود و شايع ترين داروهاي مورد استفاده بنزوديازپين ها مي باشد مشاجره با همسر يا خانواده به عنوان شايع ترين دليل ذكر شده توسط بيماران براي اقدام به خودكشي بود.
نتيجه گيري: لازم است در سياست گذاري هاي كشور به موضوع دسترسي بالاي افراد جامعه به داروهاي مختلف توجه بيشتري شود، همچنين از طريق رسانه ها و رابطين بهداشت در مورد مديريت و كنترل ميزان داروها در هر منزل اطلاع رساني و آموزش داده شود تا دسترسي افراد پرخطر به داروهاي خطرناك و كشنده كمتر اتفاق بيافتد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی