برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف ماءالشعير بر ظرفيت تام آنتي اکسيدان در افراد جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه، مرکز ارتقاء سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مالشعير يک نوشيدني غير الکلي مي باشد که در نسل جوان در کشورهاي اسلامي مصرف فراواني دارد و بدليل خواص ارگانولپتيک و دارا بودن ترکيبات آنتي اکسيداني مورد توجه مي باشد. اين مطالعه جهت تعيين تاثير دريافت ماءالشعير بر سطح آنتي اکسيدان تام افراد جوان طراحي گرديد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مداخله اي تعداد 50 نفر دانشجو شامل 25 دختر و 25 پسر بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. سپس از هر فرد 4 ميلي ليتر خون قبل و پس از دريافت 240 ميلي ليتر ماءالشعير اخذ شد. پس از جدا نمودن سرم آنتي اکسيدان تام سرم به روش
FRAP و به روش اسپکتروفتومتريک مقادير اسيد اوريک سرم و تيول تام (methodHu's) تعيين شد. جهت آناليز آماري از نرم افزار SPSS استفاده شد. توصيف و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار، تعداد و درصد و براي مقايسه ميانگين داده ها از آزمون واريانس يک طرفه استفاده شد. P<0.05 به عنوان تفاوت معني دار شدن مقادير متغيرها در بين دو گروه در نظر گرفته شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد ميانگين سني افراد مورد مطالعه
20±1.2 سال بود. تفاوت معني داري در ميانگين سطح آنتي اکسيداني تام افراد مورد مطالعه در قبل و بعد مداخله مشاهده شد (1312.3±301 mmol/l) در مقابل (1374.4±345 mmol/l) (P=0.0001). اما مقدار اسيد اوريک سرم خون افراد مورد مطالعه بعد از مداخله تفاوت معني داري نداشت. ميانگين سطح سرمي تيول تام در افراد مورد مطالعه تفاوت معني داري داشت (0.42±0.22 mg/dl در مقابل 0.59±0.18 mg/dl) (P=0.0001). بين ظرفيت تام آنتي اکسيدان و تيول سرم در دو مرحله قبل (P<0.0005 و r=1) و بعد (P<0.0005 و r=1) همبستگي مثبت و معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد نوشيدن نوشابه غير الکلي ماء الشعير به طور چشمگيري باعث افزايش ميانگين فعاليت آنتي اکسيداني تام سرم و تيول پروتئيني در افراد مي شود. بنظر مي رسد با توجه به تاثيرآنتي اکسيدان ها در سلامتي افزايش توان آنتي اکسيداني درماء الشعير مي تواند مورد مطالعه قرار گرفته که نيازمند تحقيقات گسترده تر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرجی بانی، م.، و نخعی، ع.، و منتظری فر، ف.، و رخشانی، ا. (1394). تاثیر مصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 22(6), 1008-1017. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269531Vancouver : کپی

کرجی بانی منصور، نخعی علیرضا، منتظری فر فرزانه، رخشانی احسان. تاثیر مصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1394 [cited 2021September24];22(6):1008-1017. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269531IEEE : کپی

کرجی بانی، م.، نخعی، ع.، منتظری فر، ف.، رخشانی، ا.، 1394. تاثیر مصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 22(6), pp.1008-1017. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269531. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی