برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط فرسودگي شغلي و جو ايمني و رابطه آنها با بروز حوادث ناشي از کار در يکي از بنادر ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قم، خیابان معلم، میدان روح اله، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بروز حوادث شغلي در بنادر به دليل جابجايي عظيم کالاها و تردد وسايل حمل بار امري محتمل و البته قابل پيشگيري است. تحقيقات علمي رابطه مستقيم بين فاکتورهاي شخصيتي، رواني و ادراکات ايمني افراد با بروز حوادث در صنايع و سازمان ها را گزارش کرده اند. اين تحقيق با هدف توسعه شناسايي متغيرهاي مديريتي و رواني - اجتماعي موثر بر بروز حوادث در يکي از بنادر کشور و در سال 1393 اجرا شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي و توصيفي - تحليلي، کليه پرسنل عملياتي (60 نفر) شاغل در يک شرکت مستقر در بنادر جنوب کشور را دربر داشته است. داده هاي مورد نياز به کمک پرسش نامه دموگرافيک، پرسش نامه هاي جو ايمني وينودکومار و فرسودگي شغلي مازلاچ جمع آوري شد. تحليل هاي آماري شامل تي تست، همبستگي پيرسون و تحليل واريانس با استفاده از نسخه 20 نرم افزار
SPSS و در سطح معني داري 0.05 صورت پذيرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن افراد مورد مطالعه 31.58±5.71 و سابقه کارشان 7.75±4.78 سال بود. نمره فرسودگي و جو ايمني به ترتيب 76.17±8.9 و 188.7±23.07 حاصل آمد. نتايج حاکي از وجود ارتباط معني دار آماري(p<0.05) ميان نمره کل فرسودگي شغلي و جو ايمني بود (r=-0.44). همچنين، ارتباط بين جو ايمني، فرسودگي شغلي و مولفه هاي هر يک با تعداد حوادث رخ داده براي کارکنان مورد مطالعه، معني دار بوده است (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به وجود رابطه بين فرسودگي شغلي، جو ايمني و حوادث، استفاده از راه کارهاي طراحي مجدد سخت افزاري و نرم افزاري شغلي براي مديريت فرسودگي و استفاده از رهيافت تلفيقي ماکروارگونومي و جو ايمني در چهارچوب تئوري سيستم هاي اجتماعي - فني براي بهبود جو ايمني به منظور مديريت شرايط کاري و کاهش ميزان حوادث شغلي توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خندان، م.، و کوهپایی، ع. (1394). بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و جو ایمنی و رابطه آنها با بروز حوادث ناشی از کار در یکی از بنادر ایران. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 22(6), 972-981. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269517Vancouver : کپی

خندان محمد، کوهپایی علیرضا. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و جو ایمنی و رابطه آنها با بروز حوادث ناشی از کار در یکی از بنادر ایران. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1394 [cited 2021June17];22(6):972-981. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269517IEEE : کپی

خندان، م.، کوهپایی، ع.، 1394. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و جو ایمنی و رابطه آنها با بروز حوادث ناشی از کار در یکی از بنادر ایران. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 22(6), pp.972-981. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269517. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی