برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 391 تا صفحه 401 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط وضعيت اقتصادي – اجتماعي، استرس درك شده، حمايت اجتماعي و خشونت خانگي با افسردگي زنان در سنين باروري: به كارگيري مدل تحليل مسير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات توان بخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اهميت عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، اين تحقيق به آزمون مدل ارتباطي وضعيت اقتصادي-اجتماعي، استرس درك شده، حمايت اجتماعي و خشونت خانگي با افسردگي زنان در سنين باروري در تهران سال 1393 پرداخته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي-مقطعي بر روي 1053 زن در سن باروري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شد. نحوه نمونه گيري به صورت چندمرحله اي و تصادفي بود. ابزارهاي مورداستفاده در اين پژوهش پرسشنامه هاي مشخصات جمعيت شناختي، وضعيت اجتماعي- اقتصادي، افسردگي بِك، استرس درك شده، حمايت اجتماعي درك شده و پرسشنامه خشونت خانگي بود. داده ها با SPSS 19 و آزمون مدل پيشنهادي از تحليل مسير با نرم افزار Lisrel 8.8 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از زنان موردبررسي، 49.7% درجاتي از خفيف تا شديد افسردگي داشتند. ميانگين امتياز استرس 8.34±23.22 و بيشتر افراد (43.1%) از حمايت اجتماعي متوسط برخوردار بودند. 70% افراد از وضعيت اقتصادي مطلوب برخوردار بودند و 41.1% مورد خشونت قرارگرفته بودند. در تحليل مسير وضعيت اقتصادي- اجتماعي هم به صورت مستقيم (b=-0.20) و هم غيرمستقيم (b=-0.07251)، استرس درك شده به صورت مستقيم (b=0.16)، حمايت اجتماعي به صورت مستقيم (b=-0.22) و غيرمستقيم (b=-0.0672) و خشونت خانگي به صورت مستقيم (b=0.20) و غيرمستقيم (b=0.016) در بروز افسردگي موثر بودند و در مقايسه اثرات كل، حمايت اجتماعي بيشترين اثر را بر افسردگي نشان داد (b=-0.2872). مدل پيشنهادي در تحقيق از برازش مناسبي برخوردار بود (RMSEA=0.08، GFI=1).
نتيجه گيري: با توجه به وجود ارتباط تمامي عوامل مورد بررسي با بروز افسردگي زنان، غربالگري ازنظر اين عوامل به منظور پيشگيري و تشخيص زنان افسرده در جهت ارتقاء سلامت رواني آنان توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیرعلی اکبری، ص.، و وامقی، ر.، و ساجدی، ف.، و سجادی، ح.، و علوی مجد، ح.، و حاجی قاسمعلی، س. (1394). ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی, استرس درک شده, حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به کارگیری مدل تحلیل مسیر. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(4), 391-401. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269408Vancouver : کپی

امیرعلی اکبری صدیقه، وامقی روشنک، ساجدی فیروزه، سجادی حمیرا، علوی مجد حمید، حاجی قاسمعلی سهیلا. ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی, استرس درک شده, حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به کارگیری مدل تحلیل مسیر. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021September24];3(4):391-401. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269408IEEE : کپی

امیرعلی اکبری، ص.، وامقی، ر.، ساجدی، ف.، سجادی، ح.، علوی مجد، ح.، حاجی قاسمعلی، س.، 1394. ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی, استرس درک شده, حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به کارگیری مدل تحلیل مسیر. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(4), pp.391-401. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269408. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی