برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله آموزشي به روش مشاوره پنج گام و مبتني بر سازه مراحل تغيير بر ارتقاي فعاليت بدني کارکنان زن شاغل در کارخانه جات شهرک صنعتي توس مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: از ديدگاه سلامتي يکي از مهمترين مشکلات جامعه امروزي کاهش فعاليت بدني مناسب در بين افراد مي باشد. مشاوره پنج گام که بيان گر پنج اصل ضروري در يک مشاوره بهداشتي است که مي تواند در ارتقاء رفتارهاي بهداشتي، از جمله فعاليت بدني در افراد مختلف نيز بکار گرفته شود. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزشي مبتني بر اصول مشاوره 5 گام و سازه مراحل تغيير بر ارتقاء فعاليت بدني کارکنان زن شاغل در کارخانه جات شهرک صنعتي بود.
روش کار: در مطالعه مداخله اي شاهد دار حاضر تعداد 76 زن شاغل در کارخانجات شهرک صنعتي مشهد مورد بررسي قرار گرفتند که تعداد 36 نفر در گروه آزمون و 40 نفر در گروه کنترل قرار داشتند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه استاندارد مراحل تغيير فعاليت بدني مارکوس و نيز پرسشنامه بين المللي استاندارد
(IPAQ) International physical activity questioner که مربوط به ميزان فعاليت بدني در سه سطح شديد، متوسط و سبک مي باشد، انجام گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل و p<0.05 از نظر آماري معني دار تلقي شد.
نتايج: اين تحقيق نشان داد قبل از انجام مشاوره اختلاف معني دار بين گروه هاي مورد مطالعه از نظر مراحل تغيير و سطوح فعاليت بدني وجود نداشت (
p>0.05). اما پس از انجام مشاوره افزايش معني داري در سطوح فعاليت بدني و مراحل تغيير در گروه مداخله مشاهده گرديد (p<0.001).
نتيجه گيري: انجام اصول مشاوره پنج گام در ارتقاي فعاليت بدني موثر است و مي تواند به عنوان يک استراتژي مناسب توسط متخصصين بهداشتي در مراکز و سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت در ارتقاي رفتارهاي بهداشتي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واحدیان شاهرودی، م.، و صدقی، ف.، و اسماعیلی، ح.، و لعل منفرد، ا. (1395). تاثیر مداخله آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقای فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانه جات شهرک صنعتی توس مشهد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 4(1), 59-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269155Vancouver : کپی

واحدیان شاهرودی محمد، صدقی فاطمه، اسماعیلی حبیب اله، لعل منفرد الهه. تاثیر مداخله آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقای فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانه جات شهرک صنعتی توس مشهد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1395 [cited 2021June15];4(1):59-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269155IEEE : کپی

واحدیان شاهرودی، م.، صدقی، ف.، اسماعیلی، ح.، لعل منفرد، ا.، 1395. تاثیر مداخله آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقای فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانه جات شهرک صنعتی توس مشهد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 4(1), pp.59-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی