برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه دوم 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 151 تا صفحه 163 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح بقاياي آفتابگردان (.Helianthus annuus L) بر خصوصيات جمعيت علف هاي هرز و عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف بقاياي اندام هاي هوايي آفتابگردان بر جمعيت، تراکم، زيست توده و تنوع علف هاي هرز و اجزاي عملکرد و عملکرد بيولوژيکي و دانه نخود (Cicer arietinum L.)، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 92-1391 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. تيمارها شامل مصرف صفر، 625، 1250، 1875 و 2500 کيلوگرم در هکتار بقاياي اندام هاي هوايي آفتابگردان بر اساس 2.5 تن در هکتار بودند. صفات مورد بررسي شامل تراکم، زيست توده و شاخص تنوع شانون- وينر علف هاي هرز در دو مرحله نمونه برداري، ارتفاع ساقه اصلي، فاصله اولين غلاف از سطح خاک، اجزاي عملکرد شامل تعداد شاخه فرعي، تعداد غلاف، تعداد دانه و وزن 100 دانه و عملکرد بيولوژيکي و دانه نخود بود. نتايج نشان داد که 14 گونه علف هرز از 10خانواده طي دو مرحله نمونه برداري مشاهده شد که در اين ميان، گندميان با چهار گونه غالب ترين خانواده بود. اثر مقادير بقاياي آفتابگردان بر تراکم، زيست توده و شاخص تنوع شانون- وينر علف هاي هرز در هر دو مرحله نمونه برداري معني دار (p£0.01) بود. با افزايش مصرف بقاياي آفتابگردان تراکم و زيست توده علف هاي هرز در هر دو مرحله نمونه برداري کاهش يافت. پايين ترين شاخص تنوع شانون- وينر علف هاي هرز در مرحله اول و دوم نمونه برداري به ترتيب با 0.2 و 0.03 به تيمار 2500 کيلوگرم در هکتار بقاياي آفتابگردان اختصاص داشت. همچنين خصوصيات رشد، اجزاي عملکرد و عملکرد نخود به طور معني داري تحت تاثير مقادير بقاياي آفتابگردان قرار گرفت (p£0.01). بالاترين عملکرد بيولوژيکي و دانه نخود به ترتيب برابر با 237.9 و 97.2 کيلوگرم در هکتار براي تيمار 2500 کيلوگرم در هکتار بقايا مشاهده گرديد. چنين به نظر مي رسد که افزايش مصرف بقاياي آفتابگردان با کاهش رشد علف هاي هرز و بهبود خصوصيات خاک، موجب بهبود رشد و عملکرد نخود شده است. بدين ترتيب، در راستاي دستيابي به اصول کشاورزي پايدار مي توان مصرف بقاياي اندام هاي آفتابگردان را براي کنترل علف هاي هرز و بهبود عملکرد نخود به عنوان يکي از حبوبات مهم و ارزشمند مدنظر قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدی، ق.، و خرم دل، س.، و محمودی، ق. (1394). اثر سطوح بقایای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L). پژوهش های حبوبات ایران, 6(2), 151-163. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269021Vancouver : کپی

اسدی قربانعلی، خرم دل سرور، محمودی قدریه. اثر سطوح بقایای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L). پژوهش های حبوبات ایران. 1394 [cited 2021September17];6(2):151-163. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269021IEEE : کپی

اسدی، ق.، خرم دل، س.، محمودی، ق.، 1394. اثر سطوح بقایای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L). پژوهش های حبوبات ایران, [online] 6(2), pp.151-163. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269021. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی