برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1394 , دوره  22 , شماره  141 ; از صفحه 59 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تعيين کننده باروري ايده آل زنان: مطالعه باروري ايده آل زنان 15 تا 49 ساله داراي همسر شهر نسيم شهر در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعه روند باروري طي سال هاي 1355 تا 1390 حاکي از تحولات چشمگير باروري در دهه هاي اخير است. نتايج مطالعات انجام شده در زمينه باوري نشان دهنده همگرا شدن ايده آل هاي افراد با رفتار باروري مي باشد. ايده آل ها مبناي عمل افراد جامعه قرار مي گيرند و رفتار افراد را شکل مي دهند. هدف از مطالعه اخير تبييني از باروري ايده آل زنان مي باشد.
روش کار: روش تحقيق حاضر پيمايشي مي باشد. جمع آوري داده ها نيز از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماري شامل زنان 15 تا 49 ساله ازدواج کرده شهر نسيم شهر مي باشد که از اين ميان 304 نفر به صورت نمونه خوشه اي چند مرحله در اسفندماه 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج رگرسيون خطي چندگانه نشان دهنده آن است که با کنترل ساير متغيرها نياز عاطفي به فرزند براي سنين بالاتر بيشترين تاثير را بر باروري ايده آل زنان مورد مطالعه دارد حتي اثرگذاري برخي ديگر از متغيرها که در تحليل دومتغيره معنادار بودند نيز از طريق اين متغير صورت مي پذيرد. متغيرهاي، استقلال تصميم گيري، نگرش به هزينه هاي اقتصادي فرزندان و تحصيلات شوهر از ديگر متغيرهايي بودند که با کنترل ساير متغيرها معناداري خود را حفظ نمودند. در مجموع متغيرهاي مستقل توانستند 20 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند.
نتيجه گيري: درصورتي که سياست گذاران بخواهند در راستاي مداخله در باروري در جهت تعديل آن عمل کنند بايد زمينه اقتصادي مناسب را براي خانواده ها فراهم کنند. نياز عاطفي به فرزند از بين نمي رود اگرچه توالي فرزندان بيشتر بر اساس تغييرات اقتصادي و اجتماعي کاهش يابد و اين خود زمينه تداوم باروري و جلوگيري از کاهش بيشتر آن است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی