نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  68 , شماره  2 ; از صفحه 179 تا صفحه 190 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير جنگل کاري پهن برگ و سوزني برگ بر ميزان ذخيره کربن خاک در جنگل برنجستانک استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر جنگل کاري بر ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک به ويژه ذخيره کربن خاک در جنگل برنجستانک انجام شده است. جنگل کاري ها شامل افرا پلت (.Acer velotinum Boiss)، زبان گنجشک (.Fraxinus excelsior L)، صنوبر تبريزي (.Populus nigra L) و کاج بروسيا (.Pinus brutia Ten) بودند. يک جنگل شاهد با گونه هاي آميخته نيز به منزله پتانسيل منطقه انتخاب شد. چهار پروفيل خاک در هر تيپ جنگل کاري و جنگل شاهد به طور تصادفي حفر و از هر پروفيل سه نمونه خاک از عمق هاي 0-10، 10-20 و 20-30 سانتي متري برداشت شد. در آزمايشگاه عوامل خاکي شامل وزن مخصوص ظاهري، درصد رطوبت اشباع خاک، اسيديته، نيتروژن، پتاسيم قابل جذب، کلسيم و منيزيم قابل جذب، کربن آلي و ذخيره کربن خاک اندازه گيري شدند. براي بررسي اثر تيپ جنگل و عمق خاک بر ويژگي ها و توان ذخيره کربن خاک، تجزيه واريانس دو طرفه انجام شد. از آنجا که اثر متقابل رويشگاه در عمق خاک در هيچ ويژگي معنادار نشد، مقايسه ميانگين ويژگي هاي خاکي بين پنج رويشگاه و سه عمق خاک به طور جداگانه به کمک آزمون دانکن انجام گرفت. براي بررسي دقيق تر توان ذخيره کربن، همبستگي بين ميزان ذخيره کربن با ديگر ويژگي هاي خاک در هر رويشگاه جداگانه محاسبه و سپس الگوي رگرسيوني ذخيره کربن پنج رويشگاه با روش گام به گام پس رونده تعيين شد. در رويشگاه شاهد ذخيره کربن خاک با نيتروژن، در رويشگاه افرا و زبان گنجشک با کربن آلي و وزن مخصوص ظاهري، در رويشگاه کاج با کربن آلي و در رويشگاه صنوبر تبريزي با منيزيم همبستگي بيشتري داشته است. نتايج نشان داد که رويشگاه و عمق اثر معناداري بر ميزان ذخيره کربن خاک داشتند. همچنين عمق اول بيشترين ميزان ذخيره را داشت و دو عمق ديگر خاک ذخيره کمتري داشتند و با يکديگر تفاوت معناداري نداشتند. ميزان ذخيره کربن در رويشگاه زبان گنجشک بيشترين و صنوبر تبريزي کمترين بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلیلوند، ح.، و جعفریان، ز.، و یوسفی، م. (1394). تاثیر جنگل کاری پهن برگ و سوزنی برگ بر میزان ذخیره کربن خاک در جنگل برنجستانک استان مازندران. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران), 68(2), 179-190. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268868Vancouver : کپی

جلیلوند حمید، جعفریان زینب، یوسفی مجید. تاثیر جنگل کاری پهن برگ و سوزنی برگ بر میزان ذخیره کربن خاک در جنگل برنجستانک استان مازندران. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران). 1394 [cited 2022May23];68(2):179-190. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268868IEEE : کپی

جلیلوند، ح.، جعفریان، ز.، یوسفی، م.، 1394. تاثیر جنگل کاری پهن برگ و سوزنی برگ بر میزان ذخیره کربن خاک در جنگل برنجستانک استان مازندران. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران), [online] 68(2), pp.179-190. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268868. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی