برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  26 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي زراعي، اکولوژيکي و اقتصادي کشت مخلوط گندم (.Triticum aestivum L) با نخود (.Cicer arietnium L) در شرايط ديم مراغه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي کشت مخلوط نخود و گندم در شرايط ديم، پژوهشي در سال زراعي 1392 در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 6 تيمار و 3 تکرار اجرا شد. تيمارها شامل کشت خالص گندم و نخود، کشت مخلوط جايگزيني نخود- گندم با نسبت 1:1، 2:1 و کشت مخلوط افزايشي 100 درصد نخود+ 100 درصد گندم و 100 درصد نخود+ 75 درصد گندم بود. کشت مخلوط بر اساس شاخص هاي نسبت برابري زمين، ضريب ازدحام نسبي، غالبيت، نسبت رقابت، افت واقعي عملکرد، برتري مالي، سودمندي مخلوط و شاخص بهره وري سيستم ارزيابي شد. نتايج نشان داد تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه نخود و تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، درصد پروتئين و عملکرد پروتئين دانه گندم تحت تاثير الگوهاي کاشت قرار گرفتند. بيشترين عملکرد دانه در هر دو گونه به کشت خالص تعلق داشت. در الگوهاي مخلوط، بيشترين عملکرد دانه نخود و گندم به ترتيب در تيمارهاي 2:1 و 1:1 مشاهده شد. در نسبت هاي 1:1، 2:1 و 100:75 نخود غالبيت بيشتري نسبت به گندم داشت که اين بيانگر توانايي رقابت بالاتر نخود در اين تيمارهاست. مقادير افت واقعي عملکرد در کشت مخلوط جايگزيني و افزايشي به ترتيب مثبت و منفي بود، که بيانگر ثبات بيشتر عملکرد در کشت مخلوط جايگزيني نسبت به افزايشي است. بالاترين ميزان شاخص نسبت برابري زمين، برتري مالي، سودمندي مخلوط و بهره وري سيستم در کشت هاي 1:1 و 2:1 ثبت شد، که سودمندي اين تيمارها را از لحاظ زراعي و اقتصادي نشان مي دهد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، کشت مخلوط افزايشي نخود با گندم جهت توليد دانه در شرايط ديم مراغه فاقد سودمندي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 193
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی