برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
ارديبهشت 1395 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين هوش معنوي و هوش اخلاقي با بهزيستي روان شناختي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 

پرستاران نقش مهمي در ارائه خدمات بهداشتي دارند. بهزيستي روان شناختي پرستاران با بهبود عملكرد شغلي آن ها همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين هوش معنوي و هوش اخلاقي با بهزيستي روان شناختي پرستاران بود.
اين پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي است. تعداد 128 پرستار از بيمارستان هاي شهر بجنورد در سال 1393 به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. شركت كنندگان به پرسشنامه هوش معنوي
King، مقياس هوش اخلاقي Lennick & Kiel و مقياس بهزيستي روان شناختي Ryff پاسخ دادند. داده هاي جمع آوري شده با ضريب همبستگي Pearson و تحليل رگرسيون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين هوش معنوي و هوش اخلاقي با بهزيستي روان شناختي ارتباط مثبت و معني دار وجود دارد (
P<0.01). هم چنين، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه هوش معنوي و هوش اخلاقي مي توانند 26 درصد از واريانس بهزيستي روان شناختي را به طور معني داري پيش بيني كنند (P<0.01).
با توجه به رابطه مثبت و معني دار بين هوش معنوي و هوش اخلاقي با بهزيستي روان شناختي پرستاران، پيشنهاد مي شود كه در برنامه هاي مبتني بر ارتقاي سلامت روان پرستاران، به اين عوامل توجه ويژه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ستوده، ح.، و شاکری نیا، ا.، و خیراتی، م.، و درگاهی، ش.، و قاسمی جوبنه، ر. (1395). رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی پرستاران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, 9(1), 63-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268668Vancouver : کپی

ستوده حافظ، شاکری نیا ایرج، خیراتی مریم، درگاهی شهریار، قاسمی جوبنه رضا. رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی پرستاران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. 1395 [cited 2021November29];9(1):63-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268668IEEE : کپی

ستوده، ح.، شاکری نیا، ا.، خیراتی، م.، درگاهی، ش.، قاسمی جوبنه، ر.، 1395. رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی پرستاران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, [online] 9(1), pp.63-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268668. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 270 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی