برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 92 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

بيان ژن تيوردوکسين يک (Trx1) در بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمونولوژی، دانشکده پژشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چمران، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بيماري مالتيپل اسکلروزيس يک بيماري التهابي همراه با زوال در سيستم اعصاب مرکزي و مغز است که اتيولوژي آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسي و مقايسه سطح بيان ژن (Trx 1) به عنوان يکي از اجزاي سيستم ردوکس (در لوکوسيت هاي خون محيطي بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزيس و افراد سالم است.مواد و روشها: در مطالعه حاضر، 6 فرد سالم به عنوان گروه کنترل و 12 بيمار مبتال به مالتيپل اسکلروزيس در دو گروه بدون مصرف دارو) 6 نفر (و مصرف کننده داروي اينترفرون بتا) 6 نفر (وارد مطالعه شدند. ابتداي محتواي ANR تام لوکوسيتهاي خون محيطي استخراج و ساخت cDNA انجام گرفت. سپس، با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي و تکنيک Real-time PCR SYBR Green، تعداد نسخههاي mRNA ژن Trx 1 در گروههاي بيماران اندزهگيري و نسبت به گروه کنترل سالم مقايسه شد. يافته ها: ميزان بيان ژن Trx 1 در گروه بيماران بدون مصرف دارو نسبت به گروه کنترل سالم حدود دو برابر افزايش داشته است. همچنين، بيان ژن Trx 1 در گروه بيماران مصرف کننده اينترفرون بتا نسبت به گروه بيماران بدون مصرف دارو حدود دو برابر و نسبت به گروه کنترل سالم حدود چهار برابر افزايش داشته است. هرچند اين تغييرها از نظر آماري معنادار نيست (P>0.05). نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه ما نشان ميدهد که ميزان بيان ژن Trx 1 در افراد مبتال به مالتيپل اسکلروزيس افزايش مييابد که به احتمال اين تغييرها تحت تاثير داروهاي اينترفرون بتا مصرفي اين بيماران نيز قرار ميگيرد. با اين حال، براي تاييد اين فرضيه به انجام مطالعههاي بيشتري در آينده نياز است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودیان، ا.، و خلیل نژاد، ا.، و محمودی، ف.، و قره گزلی، ک.، و امانی، د. (1394). بیان ژن تیوردوکسین یک (Trx1) در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس. پژوهش در پزشکی, 39(2), 92-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268660Vancouver : کپی

محمودیان الهام، خلیل نژاد احد، محمودی فاطمه، قره گزلی کوروش، امانی داور. بیان ژن تیوردوکسین یک (Trx1) در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس. پژوهش در پزشکی. 1394 [cited 2022January22];39(2):92-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268660IEEE : کپی

محمودیان، ا.، خلیل نژاد، ا.، محمودی، ف.، قره گزلی، ک.، امانی، د.، 1394. بیان ژن تیوردوکسین یک (Trx1) در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس. پژوهش در پزشکی, [online] 39(2), pp.92-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268660. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی