برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  68 , شماره  2 ; از صفحه 371 تا صفحه 383 .
 
عنوان مقاله: 

شناخت مهم ترين تغيير در مولفه هاي کمي و کيفي پوشش گياهي بر اثر قرق مراتع دشت کالپوش با استفاده از آناليز چندمتغيره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

با توجه به اهميت تغييرات پوشش گياهي و آگاهي از روند تخريب يا بهبود آن در برنامه ريزي و اعمال مديريت صحيح بهره برداري از اراضي، اين مطالعه به منظور بررسي اثر چرا بر مولفه هاي کمي و کيفي پوشش گياهي (شامل شکل زيستي، فرم رويشي، کلاس خوش خوراکي، خانواده هاي گياهي، و تنوع گونه اي) و شناخت مهم ترين آن ها از لحاظ تغييرپذيري در دو منطقه قرق و چراشده در دشت کالپوش واقع در استان گلستان انجام گرفته است. بدين منظور، در هر دو منطقه با استفاده از 78 پلات يک مترمربعي به روش سيستماتيک- تصادفي نمونه برداري شد. براي مقايسه مولفه هاي کمي و کيفي پوشش گياهي در دو منطقه قرق و چرا از آزمون تي - استيودنت و براي تعيين تغييرپذيرترين مولفه ها در اثر اعمال مديريت هاي چرايي از تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گيري شد. بر اساس مطالعه پوشش گياهي در منطقه، 13 گونه به خانواده Asteraceae و 10 گونه به خانواده Poaceae تعلق دارد و نيز 69 گونه علفي، 13 گونه گراس، و 5 گونه بوته اي و درختچه اي وجود دارد. نتايج آزمون تي - استيودنت نشا ن دهنده افزايش تراکم نسبي تروفيت، گياهان کلاس I و کاهش کريپتوفيت، کلاس خوش خوراکي III در سايت قرق نسبت به سايت چراشده است. همچنين، نتايج حاکي از آن است که چرا سبب افزايش تاج پوشش نسبي بوته و کامفيت و کاهش فورب و تروفيت در منطقه شده است. مقايسه تراکم و تاج پوشش نسبي گونه هاي گياهي در منطقه قرق و چراشده حاکي از اثرگذاري نسبتا خوب حفاظت در ترميم و بهبود ترکيب، افزايش تراکم، و تنوع گونه اي است. نتايج تجزيه مولفه هاي اصلي نيز نشان داد که از بين مولفه هاي مختلف بيشترين تغيير بر اثر قرق در محور اصلي اول مربوط به فورب، همي کريپتوفيت، تروفيت، و خانواده هاي گياهي Appiacea و Brassicacea در جهت مثبت و ميزان بوته ها در جهت منفي بوده است. در مولفه دوم خانواده هاي گياهي Asteracea و Papaveracea نيز بيشترين تغيير افزايشي را به خود اختصاص دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی