برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  7 ; از صفحه 18 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان فراشناختي بر كاهش نشانه هاي فرانگراني و آميختگي فكر در مبتلايان به اختلال اضطراب فراگير مراجعه كننده به يك بيمارستان نظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
 
چکیده: 

مقدمه: اختلال اضطراب فراگير به صورت اضطراب افراطي و نگراني ذهني غير قابل كنترل تعريف مي شود. اين اختلال ممكن است عواملي فراتر، از جمله فرانگراني و آميختگي فكر را نيز شامل گردد.
روش كار: پژوهش حاضر يك مطالعه كارآزمايي باليني از نوع شبه آزمايشي بود و در آن از طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است. جامعه آماري شامل كليه مراجعين با تشخيص اختلال اضطراب فراگير مراجعه كننده به يكي از بيمارستان هاي نظامي بود كه از بين آنان، 24 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه فرانگراني
(MWQ)، پرسشنامه آميختگي فكر(TFI) و پروتكل درمان فراشناختي (MCT) بود و داده ها با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه فراشناخت درماني در كاهش فرانگراني و آميختگي فكر مبتلايان به اختلال اضطراب فراگير تاثير دارد. بر مبناي تحليل نتايج، ميزان
0.546 از واريانس كاهش فرانگراني و همچنين ميزان 0.362 از واريانس كاهش آميختگي فكر در پس آزمون توسط فراشناخت درماني تبيين شده است و اثر معنادار عامل بين آزمودني هاي گروه آزمايش تاييد مي شود.
نتيجه گيري: تكنيك هاي فراشناختي، موجب كاهش افكار منفي خودکار نگرش هاي ناكارآمد گرديده كه زمينه كاهش فرانگراني را فراهم مي كند. همچنين درمان فراشناختي موجب اصلاح سوگيري هاي شناختي شده و منجر به كاهش آميختگي فكر مي گردد. لذا مهمترين اشاره پژوهش در مبتلايان به اختلال اضطراب فراگير اين است كه درمانگران بايد سعي كنند اين روش درماني را به عنوان يك درمان روانشناختي در اين حوزه مورد توجه بيشتر قرار دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی