برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کيتوزان در بيان ژن و فعاليت آنزيم هاي موثر در القاي مقاومت به بلايت فوزاريومي خوشه گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

در اين تحقيق، نقش کيتوزان به عنوان يک محرک زيستي مکانيسم دفاعي در گندم آلوده به Fusarium graminearum عامل بلايت فوزاريومي خوشه گندم بررسي شد. به منظور بررسي بيان ژن هاي مرتبط با بيماري زايي و فعاليت آنزيمي، آزمايش گلخانه اي به صورت طرح فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار انجام گرفت. در اين مطالعه محلول کيتوزان با غلظت هاي مختلف (0، 100، 200 و 500 ميلي گرم در ليتر) به صورت اسپري برگي استفاده شد. گياهان تيمارشده پس از 24 ساعت با سوسپانسيون اسپور قارچ (با غلظت 106 ماکروکنيدي در ميلي ليتر) به روش تزريق خوشه، مايه زني شده و تحت شرايط گلخانه نگهداري شدند. نمونه برداري در بازه هاي زماني مختلف بعد از آلودگي انجام گرفت و سپس سطوح بيان برخي ژن هاي دخيل در مقاومت و فعاليت آنزيم هاي مرتبط بررسي شد. تجزيه و تحليل داده ها کاهش شدت بيماري را در گياهان تيمارشده نسبت به گياه شاهد نشان داد. همچنين افزايش معناداري در فعاليت آنزيم پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز مشاهده شد. نتايج آناليز مولکولي به روش qRT-PCR نشان از افزايش شايان توجه سطوح بيان mRNA ژن هاي بتا- 1 و 3 گلوکانازو اگزالات اکسيداز داشت. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کيتوزان با القاي مقاومت سيستميک اکتسابي مقاومت گياهان را عليه قارچ هاي بيماري زا تحت تاثير قرار مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قاضی محسنی، و.، و صباغ، س. (1394). اثر کیتوزان در بیان ژن و فعالیت آنزیم های موثر در القای مقاومت به بلایت فوزاریومی خوشه گندم. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(2), 363-371. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268503Vancouver : کپی

قاضی محسنی وحید، صباغ سیدکاظم. اثر کیتوزان در بیان ژن و فعالیت آنزیم های موثر در القای مقاومت به بلایت فوزاریومی خوشه گندم. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2021April17];46(2):363-371. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268503IEEE : کپی

قاضی محسنی، و.، صباغ، س.، 1394. اثر کیتوزان در بیان ژن و فعالیت آنزیم های موثر در القای مقاومت به بلایت فوزاریومی خوشه گندم. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(2), pp.363-371. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268503>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی