برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  68 , شماره  4 ; از صفحه 751 تا صفحه 765 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين نقش کاربري اراضي در توليد رسوب معلق و کف بر پايه منشايابي رسوب در حوضه طالقاني، خرم آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

پديده فرسايش خاک از مخرب ترين پديده هايي است که موجب خسارت هاي فراوان در بسياري از مناطق مي شود. از طرفي، کارايي هرچه بيشتر پروژه هاي حفاظت خاک مستلزم آگاه بودن از اطلاعات تغييرات زماني و مکاني رسوبات توليدي در يک آبخيز است. با توجه به اينکه بخش اعظم رسوب هاي خروجي از يک حوضه طي وقايع زماني سيلابي انجام مي شود، تمرکز بر منشايابي رسوبات حمل شده به هنگام سيلاب، اعم از بار معلق يا کف، در طراحي نوع عمليات حفاظت خاک بسيار موثر است. در اين بررسي با تفکيک منابع رسوب در قالب کاربري هاي مختلف اراضي و واحد هاي سنگ شناسي و با بهره گيري از روش منشايابي رسوب سهم هر يک از منابع رسوب در توليد رسوب حوضه آبخيز طالقاني تعيين شد. بدين منظور، در اين مطالعه، 39 نمونه خاک از منابع مختلف در سطح حوضه و 19 نمونه از رسوب توليدي حوضه (شامل 11 نمونه از رسوبات کف بستر و 8 نمونه از رواناب خروجي حوضه) برداشت شد. يازده عنصر (Fe، Mn، Mg، Zn، Cu، K، Na، P، N، C و Ca) ردياب هاي اوليه در نظر گرفته شد. پس از اندازه گيري غلظت ردياب ها، با استفاده از آناليز آماري و تجزيه تابع تشخيص، ردياب هاي Zn، C، Mg و Ca به عنوان ترکيب بهينه براي منشايابي و تفکيک کاربري هاي اراضي انتخاب شدند، در حالي که هيچ رديابي براي تفکيک واحد هاي سنگ شناسي از يکديگر شناسايي نشد. ناتواني در تفکيک واحدهاي سنگ شناسي از يک سو به دليل فقدان تنوع (سه سازند) و از سوي ديگر آهکي بودن سازند تله زنگ و تاثير بيشتر آن در توليد بار محلول است. نتايج مطالعه نشان داد با استفاده از مدل هاي چندمتغيره ترکيبي، سهم منابع مختلف در توليد رسوب به دست آمد: کشاورزي، مرتع و جنگل به ترتيب برابر با 53.4، 30.4 و 16.2 درصد. همچنين، ردياب هاي واردشده در مدل ترکيبي مبين تاثير مديريت کاربري و تفاوت بارز کاربري هاي مختلف در تغيير ترکيب شيميايي خاک است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی