5 SID.ir | بررسي تاثير استفاده از پليمر فراجاذب آب در نهال کاري عرصه هاي بياباني از نظر ميزان استقرار و هزينه (مطالعه موردي: استان سمنان)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير استفاده از پليمر فراجاذب آب در نهال کاري عرصه هاي بياباني از نظر ميزان استقرار و هزينه (مطالعه موردي: استان سمنان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 
چکیده: 

در اين پژوهش تاثير و هزينه کاربرد دو نوع هيدروژل به نام هاي تجاري آکوازورب و هربوزورب بر افزايش استقرار نهال ها در دو نوع خاک با شوري 5 / 4 و 8 دسي زيمنس/ متر) مطالعه شد. فراجاذب ها در دو سطح 5 / 0 و 1 درصد وزني در هنگام کاشت نهال ها به صورت هيدراته با خاک مخلوط شد. کاشت نهال ها در عرصه طبيعي با استانداردهاي دستورالعمل فني کاشت نهال منابع طبيعي انجام گرفت. در پايان نتايج نشان داد ميزان استقرار نهال ها در تيمار شاهد حدود 40 درصد است و درصد استقرار نهال ها در بستر غني شده با هيدروژل به طور معني دار و تا حد مطلوب (?? درصد) افزايش يافته است. شوري خاک تفاوت معني داري در استقرار نهال ها ايجاد نکرد. با مقايسه نتايج با طرحي اجراشده در زمان و شرايط مشابه، مقدار افزايش هزينه و صرفه جويي در مصرف آب تعيين شد. مقايسه مذکور نشان داد مصرف آب در هر دور 30 درصد و تعداد دوره آبياري 33 تا 50 درصد کاهش يافته است. ميزان افزايش هزينه نسبت به طرح شاخص از 2- تا 29 درصد به ترتيب براي هربوزورب با سطح 0.5 درصد و آکوازورب با سطح 1 درصد اندازه گيري شد. با توجه به اين نتايج کاربرد فراجاذب هربوزورب با سطح 0.5 درصد و آکوازورب 0.5 با حدود 2.5 درصد افزايش استقرار به ازاي هر يک درصد افزايش هزينه بهترين تيمار بودند. کاربرد فراجاذب به ميزان 1 درصد در مقدار استقرار نسبت به تيمار 0.5 درصد افزايش معني داري نداشت، بنابراين، موجب اتلاف منابع مي شود و در اين شرايط پيشنهاد نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی