نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  46 , شماره  4 ; از صفحه 619 تا صفحه 628 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش خشکي و محلول پاشي نانواکسيد آهن بر عملکرد دانه، محتواي يوني و رنگدانه هاي نورساختي کنجد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير تنش خشکي و محلول پاشي نانواکسيدآهن بر عملکرد کنجد (رقم اولتان)، آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1393 در مزرعه دانشگاه شاهرود اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل سه سطح تنش خشکي: w1=7= شاهد، 12=W2 و W3=17 روز دور آبياري به عنوان عامل اصلي و چهار سطح محلول پاشي نانواکسيدآهن: f1=0= شاهد، f2=0.5، f3=1 و f4=1.5 کيلوگرم نانواکسيدآهن در 1000 ليتر آب به عنوان عامل فرعي لحاظ شدند. نتايج نشان داد اثر متقابل خشکي و نانو تاثير معني داري بر عملکرد دانه، زيست توده، هدايت روزنه اي، رنگدانه سبزينه (کلروفيل) b، کارتنوئيد و درصد نيتروژن دانه داشت. بيشترين عملکرد دانه و زيست توده توليدي از تيمار W1F3، هدايت روزنه اي از تيمار W1F2، سبزينه b از تيمار W1F4، کارتنوئيد برگ از تيمار W2F3 و درصد نيتروژن دانه از تيمار W3F3به دست آمد. در بين ديگر صفات، تنها شمار شاخه فرعي در بوته و غلظت پتاسيم دانه تحت تاثير دو تيمار اصلي قرار گرفتند. اما شمار دانه و وزن دانه در کپسول تنها تحت تاثير تنش خشکي واقع، با افزايش تنش از W1 به W3 به ترتيب به ميزان 12.3 و 27.7 درصد از آنها کاسته شدند. در اين بين غلظت فسفر و پتاسيم برگ و نيز فسفر دانه تحت تاثير هيچ کدام از تيمارها واقع نشدند. به طورکلي مي توان گفت در شرايط تنش خشکي، محلول پاشي نانواکسيد به ميزان 1 کيلوگرم در 1000 ليتر آب مي تواند تا حدي مانع تاثير سوء خشکي بر عملکرد کنجد شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، م.، و گلیج، م.، و قربانی، ه.، و برادران فیروزآبادی، م. (1394). تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه, محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(4), 619-628. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268389Vancouver : کپی

حیدری مصطفی، گلیج مریم، قربانی هادی، برادران فیروزآبادی مهدی. تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه, محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2022August15];46(4):619-628. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268389IEEE : کپی

حیدری، م.، گلیج، م.، قربانی، ه.، برادران فیروزآبادی، م.، 1394. تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه, محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(4), pp.619-628. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268389. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی