T4(Q1)3" title="(Q1): T3">T3(Q1)هورمون هاي تيروئيدي(Q1)لاکتوباسيلوس کازئي(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير لاکتوباسيلوس کازئي TD2، پروبيوتيک بومي ايران بر ميزان ترشح هورمون هاي تيروئيدي (T3 و T4) در رت نر نژاد ويستار تحت شرايط استرس بي حرکتي مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

غده تيروئيد که بلافاصله در زير حنجره در دو طرف و جلوي ناي واقع شده، يکي از بزرگترين غدد درون ريز بوده و به طور طبيعي 15 تا 20 gr در افراد بالغ وزن دارد. تيروئيد دو هورمون قابل ملاحظه يعني تيروکسين و تري يدوتيرونين که معمولا به ترتيب T3 و T4 ناميده مي شوند را ترشح مي کند. تمامي شرايط استرس زا از جمله استرس هاي فيزيکي و شيميايي سبب افزايش در T3 و T4 و کاهش در TSH مي شوند. استرس غلظت کوتيزول را افزايش داده و باعث کاهش غلظت T3 و T4 مي شود. پروبيوتيک ها دسته اي از ميکروارگانيسم هاي زنده اي هستند که در صورت مصرف به ميزان مشخص اثرات مفيدي برروي سلامت ميزبان مي گذارند. تغذيه با پروبيوتيک ها مي تواندغلظت کورتيزول را کاهش داده بنابراين باعث افزايش غلظت T3 و T4 مي گردد زيرا غلظت هاي بالاي هورمون هاي آدرنال کورتيکال مسوول کم کاري تيروئيد مي باشد. براي انجام اين تحقيق 40 رت نر نژاد ويستار با سن و وزن تقريبي يکسان 110-130 gr انتخاب شد. پس از 2 هفته دوره سازگاري، رت ها به طور تصادفي در چهار گروه ده تايي شامل 2 گروه کنترل و 2 گروه آزمون دسته بندي شدند. گروه کنترل منفي به مدت 21 روز با1 ml  بافر فسفات با pH خنثي گاواژ شدند. گروه کنترل مثبت علاوه بر گاواژ روزانه با بافر، هر روز به مدت 15 min براي ايجاد استرس بي حرکتي مزمن در دستگاه نگهدارنده قرار داده شدند. گاواژ روزانه گروه آزمون 1 با پروبيوتيک لاکتوباسيلوس کازئي TD2، صورت گرفت در حالي که گروه آزمون 2 علاوه بر پروبيوتيک، استرس نير دربافت مي نمود. پس از طي شدن دوره آزمون، رت ها با اتر بيهوش و سپس خون گيري از قلب آن ها انجام شد. با جدا کردن سرم خون، ميزان هورمون هاي تيروئيدي (T3 و T4) موجود در خون آن ها با استفاده از کيت اندازه گيري شد. نتايج حاصله از اين آزمون و مقايسه 2 گروه کنترل منفي و مثبت نشان که در طي استرس ميزان هورمون T4 از 1.417±0.05486 mg/dl به 1.230±0.04016 mg/dl به صورت معني داري کاهش يافت (P=0.0146). همچنين مشخص گرديد که دريافت پروبيوتيک در گروه آزمون 2، سبب افزايش معني دار غلظت هورمون تا 1.331±0.01990 mg/dl نسبت به گروه کنترل مثبت مي گردد (P=0.0338). ميزان ترشح هورمون در اين گروه از گروه کنترل منفي که استرسي دريافت نکرده به صورت معني داري بالاتر نبود (P=0.1435). اين امر نشان دهنده اين مي باشد که هنگام استرس مصرف پروبيوتيک سبب افزايش ميزان ترشح هورمون T4 شده و ميزان غلظت هورمون به سطح عادي خود باز مي گردد. مقايسه دو گروه کنترل 1 و کنترل 2 نشان داد که در طي استرس اختلاف معني داري بين اين دو گروه در ميزان هورمون T3 وجود ندارد (P=0.1539) که بدين معني مي باشد که استرس تغييري در ميزان هورمون T3 در رت ها نداشت. مقايسه 2 گروه کنترل منفي و مثبت نشان که در طي استرس ميزان هورمون T3 از 1.344±0.05393 mg/dl به 1.402±0.05589 mg/dl داراي اختلاف معني داري نبوده (P=0.4596) که نشان دهنده اين امر مي باشد که در صورت عدم وجود استرس، پروبيوتيک ها تغييري در ترشح ميزان اين هورمون نخواهند داشت. نتايج اين آزمون نشان مي دهد که مصرف لاکتوباسيلوس کازئي به عنوان پروبيوتيک مي تواند در صورت وجود استرس هاي مزمن، از اثرات منفي آن ها بر کاهش ميزان هورمون تيروئيدي T4 ممانعت به عمل آورده و سبب افزايش ميزان ترشح هورمون شده و ميزان غلظت آن را به سطح عادي خود باز مي گرداند. استرس تاثيري بر ميزان هورمون T3 در رت ها نداشت در نتيجه مصرف لاکتوباسيلوس کازئي سبب تغييري در ميزان هورمون نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی