نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  47 , شماره  4 ; از صفحه 351 تا صفحه 374 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين رابطه التزام دانشجويان و رفتار تسهيم دانش در دانشگاه: سهم متغير نگرش به تسهيم دانش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است