برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي افت شنوايي ناشي از سر و صدا در رانندگان تاکسي شهرستان فريدون کنار در سال 92

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رانندگان در معرض عوامل زيان آور و آسيب هاي شغلي مختلفي مي باشند. مهمترين اثر صدا افت شنوايي مي باشد. محافظت از شنوايي رانندگان از جهت ايمني و بهداشتي امري ضروري است. مطالعه حاضر با هدف تعيين افت شنوايي رانندگان شهرستان فريدونکنار انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقطعي روي 150 نفر از رانندگان انجام شد. آستانه شنوايي رانندگان با اوديومتر اندازه گيري و داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS-17 آناليز شد. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف مورد بررسي قرار گرفت. جهت مقايسه سطح و ميانگين آستانه شنوايي از آزمون هاي ويلکاکسون و کروسکال واليس استفاده شد. همبستگي بين متغيرها با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن انجام شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که ميانگين سني رانندگان تاکسي خطي و رانندگان آژانس به ترتيب
43.5±10.8 و 40.7±8.3 سال و متوسط سابقه کار در دو گروه رانندگان تاکسي خطي و آژانس به ترتيب 9.5±9.94 و 6.54±5.6 سال مي باشد. ميانگين سطح افت شنوايي گوش راست و چپ رانندگان به ترتيب در رانندگان آژانس برابر با 12.96±4.2 و 12.74±4.64 و در رانندگان تاکسي خطي برابر با 12.53±5.16 و 15.61±12.7 دسي بل بود.
نتيجه گيري: وضعيت شنوايي رانندگان رضايت بخش بود. عدم ترافيک در خيابانها و کم بودن تعداد منابع آلودگي صوتي مي تواند از دلايل اصلي پايين بودن مواجهه رانندگان اين شهرستان با صدا باشد. ميزان افت شنوايي در رانندگان تاکسي خطي بيشتر از رانندگان آژانس بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جعفری، س.، و انصاری، ح.، و راعی بندپی، ط.، و محمدیان، ی.، و حاجی زاده، ر.، و فضلی، ب. (1395). بررسی افت شنوایی ناشی از سر و صدا در رانندگان تاکسی شهرستان فریدون کنار در سال 92. سلامت و بهداشت اردبیل, 7(1), 51-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268170Vancouver : کپی

جعفری سیدمحمد، انصاری حسین، راعی بندپی طاهره، محمدیان یوسف، حاجی زاده روح اله، فضلی بابک. بررسی افت شنوایی ناشی از سر و صدا در رانندگان تاکسی شهرستان فریدون کنار در سال 92. سلامت و بهداشت اردبیل. 1395 [cited 2021April13];7(1):51-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268170IEEE : کپی

جعفری، س.، انصاری، ح.، راعی بندپی، ط.، محمدیان، ی.، حاجی زاده، ر.، فضلی، ب.، 1395. بررسی افت شنوایی ناشی از سر و صدا در رانندگان تاکسی شهرستان فریدون کنار در سال 92. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 7(1), pp.51-57. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268170>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی