برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 209 تا صفحه 223 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تکرار پذيري و اعتبارسنجي روش اولتراسونوگرافي دراندازه گيري طول وزاويه فاسيکل و ضخامت عضلات اسکلتي حين انقباض: مرور سيستماتيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، ابتدای خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده توانبخشی، گروه فیزیوتراپی
 
چکیده: 

مقدمه واهداف:در سالهاي اخير، در تحقيقات بيومکانيکي و بيوفيزيولوژيکي از اولتراسونوگرافي به شکل گسترده اي براي اندازه گيري تغييرات مولفه هاي ساختاري عضله اسکلتي همانند طول و زاويه فاسيکل و ضخامت عضله بمنظور تخمين ميزان نيروي عضله استفاده شده است. در اين مطالعه مروري سعي گرديده است که بشکل نظام مند به بررسي وجود تکرارپذيري و اعتبارسنجي روش اولتراسونوگرافي در ارزيابي مولفه هاي ساختاري عضله اسکلتي انسان حين انقباض پرداخته شود.
مواد و روش ها:در اين مرور، جستجوي مطالعات انجام شده در فاصله زماني سالهاي 1995 تا آگوست 2014 در پايگاه هاي اطلاعاتي اينترنتي
Pubmed، Google Scholar، Ovid Springer، ProQuest و CINAHL انجام شد. کليد واژگان Reliability، Validity، Muscle structure، Fascicle Angle، Contraction، Ultrasonography براي جستجو مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها:با استفاده از واژه هاي کليدي بالا و پس از حذف مقالات تکراري، 109 مقاله به دست آمد و پس از بررسي عنوان مقالات 40 مقاله انتخاب شد که پس از بررسي چکيده و متن مقالات و نتايج حاصل از آنها، 28 مقاله همه متن که داراي معيارهاي ورود بودند در جداول مجزا ارائه شدند. شاخص هاي آماري مورد استفاده در مقالات همانند مقادير
ICC، CV SEM، r در کليه مطالعات بررسي شد. تکرار پذيري روش اولتراسونوگرافي درمورد تخمين تغييرات ساختار عضله، زاويه فاسيکل بترتيب در 14 و 8 مقاله بررسي گرديد ونتايج شامل تکرارپذيري بالاي اولتراسونوگرافي طي انقباضات ايزومتريک و ايزوتونيک (ICC= 0.75 - 0.99) بود. در يک مورد تکرارپذيري اولتراسونوگرافي ميزان 0.6=ICC بود که مربوط به فعاليت ديناميکي عضله بود. بعلاوه، مطالعاتي که روش اولتراسونوگرافي را با MRI يا EMG مقايسه کرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. اعتبارسنجي روش اولتراسونوگرافي در 7 مقاله بررسي گرديدکه مقادير، سازگاري خوب تا بالاي اين روش را در به تصوير کشيدن فعاليت ايزومتريک و يا ديناميکي عضلات نشان داد.
نتيجه گيري:مرور نشان داد که اولتراسونوگرافي ابزاري معتبر با روايي دلخواه براي ارزيابي پارامترهاي معماري مانند طول و زاويه فاسيکل و ضخامت عضله اسکلتي در افراد سالم و دچار اختلال عملکرد در انواع انقباضات در وضعيت هاي متفاوت مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نوروزی نژاد، ف.، و حسینی، س.، و رضاسلطانی، ا. (1395). بررسی تکرار پذیری و اعتبارسنجی روش اولتراسونوگرافی دراندازه گیری طول وزاویه فاسیکل و ضخامت عضلات اسکلتی حین انقباض: مرور سیستماتیک. طب توانبخشی, 5(1), 209-223. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268115Vancouver : کپی

نوروزی نژاد فرزانه، حسینی سیدمجید، رضاسلطانی اصغر. بررسی تکرار پذیری و اعتبارسنجی روش اولتراسونوگرافی دراندازه گیری طول وزاویه فاسیکل و ضخامت عضلات اسکلتی حین انقباض: مرور سیستماتیک. طب توانبخشی. 1395 [cited 2021April11];5(1):209-223. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268115IEEE : کپی

نوروزی نژاد، ف.، حسینی، س.، رضاسلطانی، ا.، 1395. بررسی تکرار پذیری و اعتبارسنجی روش اولتراسونوگرافی دراندازه گیری طول وزاویه فاسیکل و ضخامت عضلات اسکلتی حین انقباض: مرور سیستماتیک. طب توانبخشی, [online] 5(1), pp.209-223. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268115>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی