برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 31 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت مديريت کلاس اساتيد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از ديدگاه دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اساتيد محور اصلي تعليم و تربيت هستند که دلسوزانه فعاليت مي کنند تا مطلبي را به نحو احسن و قابل فهم به فراگيران منتقل کنند. بديهي است که در اين مسير مهم ترين فعاليت، مديريت و اداره کلاس و ايجاد رفتار مطلوب در سايه ارتباط خوب و موثر با دانشجو مي باشد. اين مطالعه، با هدف بررسي وضعيت مديريت کلاس اساتيد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از ديدگاه دانشجويان انجام گرفت.روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي - مقطعي و جامعه آن شامل کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (1100 نفر) بودند، که با توجه به جدول کرجسي و مورگان 283 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سبک هاي مديريت کلاس داراي 30 سوال پنج گزينه اي و 3 سه خرده مقياس (تعاملي، مداخله گر، و غيرمداخله گر) بود. روايي پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ 0.86 تاييد گرديد. داده ها بوسيله نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از آزمون هاي t مستقل و آناليز واريانس يکطرفه در سطح معني داري p<0.05 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: بر اساس نتايج 179 نفر 63.3 درصد دانشجوي دختر و 104 نفر 36.7 درصد دانشجوي پسر بودند. نتايج نشان داد که بيشتر اساتيد به ترتيب از سبک مديريت کلاس تعاملي، سبک مداخله گر و سبک غير مداخله گر استفاده مي کردند. بين سبک مديريت کلاس مداخله گر (p=0.0001، t=5.48)، سبک تعاملي (p=0.0001، t=3.27) و سبک غيرمداخله گر (p=0.0001، t=4.56) اساتيد با جنسيت و بين سبک مديريت کلاس تعاملي (p=0.004، f=2.89) و غير مداخله گر (p=0.048، f=1.99) با رشته تحصيلي تفاوت معني داري وجود داشت، اما بين سبک مديريت کلاس مداخله گر با رشته تحصيلي تفاوت معني داري مشاهده نشد.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که سبک مديريت کلاس غالب اساتيد دانشگاه از نوع تعاملي است. بنابراين در جهت افزايش توانمندي اساتيد در کلاس داري، برگزاري کارگاه چگونگي مديريت کلاس و روابط موثر با دانشجو پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، س.، و محمدی، ی.، و رییسون، م. (1394). بررسی وضعیت مدیریت کلاس اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از دیدگاه دانشجویان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 7(4), 31-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268055Vancouver : کپی

کاظمی سیما، محمدی یحیی، رییسون محمدرضا. بررسی وضعیت مدیریت کلاس اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از دیدگاه دانشجویان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1394 [cited 2021December02];7(4):31-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268055IEEE : کپی

کاظمی، س.، محمدی، ی.، رییسون، م.، 1394. بررسی وضعیت مدیریت کلاس اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از دیدگاه دانشجویان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 7(4), pp.31-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268055. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی