برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1383 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 11 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير همودياليز بر روي سطح پراكسيداسيون ليپيد پلاسما و فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان (سوپراكسيد ديسموتاز) گلبول هاي قرمز در بيماران همودياليزي شهر گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
 
چکیده: 

مقدمه و هدف : راديكال هاي آزاد مولكول هايي هستند كه در طي يك فرايند طبيعي واكنش هاي متابوليسمي بدن توليد مي شوند. بيماراني كه دچار بيماري مزمن كليوي هستند و همودياليز مي شوند بيشتر در معرض تخريب سلولي راديكال هاي آزاد مي باشند.تغييرات سطح راديكال هاي آزاد و آنتي اكسيدان ها در بدن از نظر كلينيكي اهميت بسيار دارد.به طوري كه افزايش و كاهش هر كدام از آنها به ترتيب باعث ايجاد تظاهرات باليني از جمله بيماري قلبي ـ عروقي مي شود. هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير همودياليز بر روي سطح پراكسيداسيون ليپيد پلاسما (كه سطح آن به صورت مالون  دي آلدئيد بيان مي شود) و فعاليت آنزيم  آنتي اكسيدان گلبول قرمز (سوپراكسيدديسموتاز) به منظور جلوگيري از احتمال بروز نابهنگام بيماري قلبي ـ عروقي در بيماران همودياليزي مي باشد  .

مواد و روش كار:  مطالعه از نوع تجربي و روش نمونه گيري مبتني بر هدف(سرشماري) بوده و از 22 بيمار همودياليزي واجد شرايط مطالعه كه جهت انجام دياليز به بخش دياليز مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان در سال 1383 مراجعه نموده اند و هم چنين 22 فرد سالم كه از لحاظ سن و جنس با بيماران همودياليزي همسان شده اند براي مطالعه انتخاب گرديدند.  بيماران همودياليزي و افراد سالمي كه در طي مطالعه دارو و غذاهاي آنتي اكسيدان مصرف كرده اند از مطالعه خارج گرديده اند . ابتدا نمونه هاي خون هپارينه قبل و بعد از عمل دياليز تهيه شد و سپس پلاسما جهت اندازه گيري پراكسيداسيون ليپيد با استفاده از روش ساتوه و گلبولهاي قرمز براي اندازه گيري فعاليت آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز جدا گرديد . اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون  آماري  تي دانشجويي مورد ارزيابي قرارگرفته اند و داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است.

يافته ها: نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه سطح پلاسمايي مالون دي آلدئيد بيماران همودياليزي بعد از عمل دياليز (38/0 ± 32/2 نانومول در ميلي ليتر) در مقايسه با قبل از عمل دياليز(23/0 ± 27/1 نانومول در ميلي ليتر) و گروه كنترل (17/0 ± 98/0 نانومول در ليتر) افزايش معني داري نشان داده است. هم چنين سطح پلاسمايي مالون دي آلدئيد گروه كنترل و قبل از عمل دياليز بيماران اختلاف معني داري نشان داده است.فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان گلبول قرمز بيماران همودياليزي بعد از عمل دياليز( 71/17 ± 4/951 واحد در گرم هموگلوبين) در مقايسه با قبل از عمل دياليز ( 06/20 ± 1019 واحد در گرم هموگلوبين ) و گروه كنترل (3/18 ± 68/1402 واحد در گرم هموگلوبين ) كاهش معني داري نشان داده است. هم چنين بين گروه كنترل و قبل از عمل دياليز بيماران همودياليزي اختلاف معني داري مشاهده شده است (05/0 p<).

نتيجه گيري: وجود اختلاف معني دار در كاهش فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان گلبول قرمز و افزايش توليد پراكسيداسيون ليپيد پلاسماي بيماران همودياليزي بعد از عمل دياليز  ممكن است با شرايط اورمي ، غشاء دستگاه دياليز و عمل دياليز در طي عمل دياليز ارتباط داشته باشد كه اين وضعيت ممكن است در پيشرفت بيماري قلبي ـ‌ عروقي در بيماران همودياليزي نقش مهمي ايفا نمايد. . به همين دليل باز بيني مجدد غشاء دستگاه دياليز و تكنيك هاي دياليز، استفاده از آنتي اكسيدان هاي خوراكي مختلف ، حذ ف اكسيژن هاي فعال از محيط دياليز و جلوگيري از احتمال بروز نابهنگام بيماري قلبي ـ عروقي  جهت بهبود زندگي بيماران همودياليزي از موارد بسيار مهم مي باشند.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرجانی، ع.، و وقاری، غ.، و توحیدی، ف. (1383). تاثیر همودیالیز بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید پلاسما و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز) گلبول های قرمز در بیماران همودیالیزی شهر گرگان. ارمغان دانش, 9(35), 11-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26803Vancouver : کپی

مرجانی عبدالجلال، وقاری غلامرضا، توحیدی فریده. تاثیر همودیالیز بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید پلاسما و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز) گلبول های قرمز در بیماران همودیالیزی شهر گرگان. ارمغان دانش. 1383 [cited 2021October28];9(35):11-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26803IEEE : کپی

مرجانی، ع.، وقاری، غ.، توحیدی، ف.، 1383. تاثیر همودیالیز بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید پلاسما و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز) گلبول های قرمز در بیماران همودیالیزی شهر گرگان. ارمغان دانش, [online] 9(35), pp.11-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26803. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی