برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مهارت هاي رواني پايه، رواني – جسماني و شناختي ورزشكاران مرد برتر رشته هاي گروهي و انفرادي استان خوزستان و رابطه اين مهارت ها با خودكارامدي آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

مهارت های روانی و خودکارامدی از عوامل مهم موفقیت ورزشکاران در سطوح بالای ورزشی به شمار می آید. هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارت های روانی پایه، روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطه این مهارت ها با خودکارامدی آنان است. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی است. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتارا (OMSAT2) سالملا و همکاران (1992) و پرسشنامه خودکارامدی شرر و آدامز (1983) است. روایی و پایایی این پرسشنامه ها موفقیت آمیز گزارش شدند. نمونه آماری تحقیق را 100 ورزشکار برتر رشته های گروهی و 100 ورزشکار برتر رشته های انفرادی استان خوزستان تشکیل می دادند. پس از جمع آوری داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد. آزمون فرضیه های تحقیق در سطح کمتر از P<0.05 نشان داد بین مهارت های روانی پایه و روانی – جسمانی و مهارت های شناختی ورزشکاران گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین مهارت های روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی با خودکارامدی آنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی نتیجه تحقیق نشان داد که مهارت های روانی و خودکارامدی اهمیت یکسانی در ورزشکاران برتر رشته های انفرادی و گروهی دارد و اجزای جدایی ناپذیر رقابت های ورزشی به شمار می روند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوربخش، پ.، و ملکی، م. (1384). مقایسه مهارت های روانی پایه, روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطه این مهارت ها با خودکارامدی آنان. حرکت, -(پیاپی 23), 125-141. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26796Vancouver : کپی

نوربخش پریوش، ملکی محمد. مقایسه مهارت های روانی پایه, روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطه این مهارت ها با خودکارامدی آنان. حرکت. 1384 [cited 2021June17];-(پیاپی 23):125-141. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26796IEEE : کپی

نوربخش، پ.، ملکی، م.، 1384. مقایسه مهارت های روانی پایه, روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطه این مهارت ها با خودکارامدی آنان. حرکت, [online] -(پیاپی 23), pp.125-141. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26796. 

 
بازدید یکساله 329 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی