برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 58 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

سبک هاي يادگيري دانشجويان اتاق عمل و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تفاوت هاي افراد در يادگيري تا حدي به هوش و توانايي افراد بستگي دارد و عوامل متعددي مانند انگيزه، محيط مناسب، کيفيت آموزشگاه و مربي در آن تاثير گذارند. علاوه بر اين موارد، عامل موثر ديگر بر يادگيري فراگيران، سبک يادگيري آنان است که فراگيران، آن را همچون ديگر توانايي ها از طريق تجربه به دست مي آورند. در همين راستا مطالعه اي با هدف تعيين سبک هاي يادگيري دانشجويان اتاق عمل و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در دروس مختلف انجام گرديد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي، کليه دانشجويان اتاق عمل و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (200 نفر) به روش سرشماري انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه سبک يادگيري کلب استفاده شد. در پايان داده ها از طريق نرم افزار آماري
SPSS  و آزمون هاي آماري توصيفي (درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و آزمون هاي تحليلي (کاي دو) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها :از 200 دانشجوي شرکت کننده در اين مطالعه 77 درصد مونث و 23 درصد مذکر بودند. سبک يادگيري ترجيحي در ميان کليه دانشجويان به ترتيب
56.5 درصد انطباق يابنده، 37.5 درصد واگرا، 5.5 درصد همگرا و 0.5 درصد جذب کننده گزارش شد. همچنين آزمون کاي دو نشان داد بين جنسيت، علاقه به رشته تحصيلي و سن با سبک يادگيري تفاوت معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه سبک هاي يادگيري غالب دانشجويان سبک انطباق يابنده بوده است، لازم است مدرسان دانشگاه توجه بيشتري به اين سبک يادگيري دانشجويان داشته باشند، تا با استفاده از استراتژي هاي مختلف آموزشي باعث تقويت و افزايش توانمندي هاي لازم براي اين گروه از فراگيران در محيط هاي آموزشي و کاري شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نظری وانانی، ر.، و صالحی، س.، و آیین، ف.، و علایی، ن. (1394). سبک های یادگیری دانشجویان اتاق عمل و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 7(3), 58-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267868Vancouver : کپی

نظری وانانی راضیه، صالحی سیده زینب، آیین فرشته، علایی نرگس. سبک های یادگیری دانشجویان اتاق عمل و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1394 [cited 2021April17];7(3):58-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267868IEEE : کپی

نظری وانانی، ر.، صالحی، س.، آیین، ف.، علایی، ن.، 1394. سبک های یادگیری دانشجویان اتاق عمل و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 7(3), pp.58-64. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267868>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی