نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  22 ; از صفحه 76 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ميانجي اخلاق حرفه اي در رابطه بين سرمايه فکري، يادگيري سازماني و تسهيم دانش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رعايت ملاحظات اخلاقي در آموزش عالي و ارتقاي اخلاق حرفه اي اساتيد به عنوان الگوهاي علمي و رفتاري، مي تواند در اشاعه فرهنگ تسهيم دانش، اطلاعات، ايده ها و تخصص ها موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي و کشف اثر ميانجي اخلاق حرفه اي در روابط سرمايه فکري با قابليت يادگيري سازماني و تسهيم دانش است.روش بررسي: اين تحقيق بر حسب هدف کاربردي و بر اساس شيوه گردآوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي 171 نفري هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايلام مي باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 125 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه هاي اخلاق حرفه اي، قابليت يادگيري سازماني، تسهيم دانش و سرمايه فکري جمع آوري گرديد. به منظور بررسي روابط متغيرها در الگوي مفهومي از مدل معادلات ساختاري استفاده شد.يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که رابطه بين سرمايه فکري با تسهيم دانش از طريق اخلاق حرفه اي ميانجيگري مي شود. ولي نقش ميانجي اخلاق حرفه اي در رابطه بين سرمايه فکري و قابليت يادگيري تاييد نشد. همچنين نتايج نشان داد که بيشترين ميزان همبستگي معني دار به رابطه بين سرمايه فکري با قابليت يادگيري مربوط مي شود. در الگوي مورد نظر، تمام وزن هاي رگرسيوني- به غير از رابطه بين اخلاق حرفه اي و قابليت يادگيري سازماني- از نظر آماري معني دار بودند.نتيجه گيري: توجه به اصول اخلاق حرفه اي و مديريت و توسعه سرمايه فکري در دانشگاه ها که از آن ها انتظار مي رود به عنوان کانون خلق دانش عمل کنند؛ مي تواند در ترويج فرهنگ به اشتراک گذاري دانش در بين اعضا، از اهميت قابل توجهي برخوردار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسم زاده، ا.، و ملکی، ش.، و شریفی، ل. (1395). اثر میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری, یادگیری سازمانی و تسهیم دانش. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 9(22), 76-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267781Vancouver : کپی

قاسم زاده ابوالفضل، ملکی شیوا، شریفی لیلی. اثر میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری, یادگیری سازمانی و تسهیم دانش. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1395 [cited 2022August12];9(22):76-86. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267781IEEE : کپی

قاسم زاده، ا.، ملکی، ش.، شریفی، ل.، 1395. اثر میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری, یادگیری سازمانی و تسهیم دانش. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 9(22), pp.76-86. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267781. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی