برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 12 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه عدالت سازماني با رفتار سازماني مثبت گرا و اشتياق شغلي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ادراک اعضاي هيات علمي از عدالت سازماني تاثيرات عمده اي بر نگرش ها و رفتارهاي سازماني آن ها دارد. از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه عدالت سازماني با رفتار سازماني مثبت گرا و اشتياق شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بود.روش ها: مطالعه حاضر توصيفي - همبستگي بوده که به شيوه نمونه گيري طبقه اي در دسترس تعداد 205 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان از طريق سه پرسشنامه عدالت سازماني نيه هوف و مورمن (1993)، سرمايه روان شناختي لوتانز و همکاران (2007)، و اشتياق شغلي سالانوا و شوفلي (2004) مورد مطالعه قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه همزمان با کمک نرم افزار آماريSPSS  استفاده شد.يافته ها: ميانگين نمرات عدالت سازماني (0.698±3.61)، رفتار سازماني مثبت گرا (3.99±0.593)، و اشتياق شغلي (0.474±4.19) بود که هر سه متغير در سطح بالاتري از ميانگين نظري (3) قرار داشتند. مقدار ضريب همبستگي عدالت رويه اي، توزيعي، مراوده اي و سازماني با رفتار سازماني مثبت گرا به ترتيب 0.444، 0.519، 0.486 و 0.563 بود (p<0.01). بر اساس نتايج رگرسيون عدالت رويه اي، توزيعي، مراوده اي 32.1 درصد از واريانس رفتار سازماني مثبت گرا را تببين مي کنند (p<0.05). مقدار ضريب همبستگي عدالت رويه اي، توزيعي، مراوده اي و سازماني با اشتياق شغلي به ترتيب 0.645، 0.591، 0.612 و 0.705 بود (p<0.01). بر اساس نتايج رگرسيون عدالت رويه اي، توزيعي، مراوده اي 51.5 درصد از واريانس اشتياق شغلي را تببين مي کنند (p<0.05).نتيجه گيري: با توجه به اين که بين عدالت سازماني و مولفه هاي آن با رفتار سازماني مثبت گرا و اشتياق شغلي اعضاي هيات علمي ارتباط معني داري وجود دارد و عدالت سازماني قادر به پيش بيني رفتار سازماني مثبت گرا و اشتياق شغلي مي باشد، بنابراين مديران دانشگاه بايد به عدالت سازماني که افزايش رفتار سازماني مثبت گرا و اشتياق شغلي را در پي دارد، توجه نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ناستی زایی، ن.، و جناآبادی، ح. (1395). رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 8(1), 12-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267775Vancouver : کپی

ناستی زایی ناصر، جناآبادی حسین. رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1395 [cited 2021December08];8(1):12-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267775IEEE : کپی

ناستی زایی، ن.، جناآبادی، ح.، 1395. رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 8(1), pp.12-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267775. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی