نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  7 ; از صفحه 1006 تا صفحه 1014 .
 
عنوان مقاله: 

مميزي باليني ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان دكتر صولتي اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است