نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 35 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين فرهنگ سازماني و سرمايه اجتماعي کارکنان فدراسيون ورزش معلولين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سرمايه اجتماعي کارکنان فدراسيون ورزش معلولين بود. جامعه آماري شامل کليه کارکنان فدراسيون ورزش معلولين به تعداد 150 نفر بود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 107 نفر تعيين شد. جهت گردآوري اطلاعات مربوط به فرهنگ سازماني از پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازماني دنيسون (2007) و براي بررسي متغير سرمايه اجتماعي از پرسش نامه استاندارد سرمايه اجتماعي گروتات و ديگران و ناهاپيپ و گوشال (2003) استفاده گرديد. پايايي پرسش نامه ها پس از جمع آوري ميزان 15 عدد پرسش نامه از جامعه مذکور و از طريق آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه فرهنگ سازماني 0.90، و براي پرسش نامه سرمايه اجتماعي 0.88 برآورد شد. تجزيه وتحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي (آزمون هاي کلموگروف اسميرنوف، همبستگي اسپيرمن، رگرسيون خطي چندگانه و تحليل عاملي تاييدي) و با استفاده از نرم افزارهاي آماري اس پي اس اس 19 و ليزرل 7.8 انجام گرفت. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که درمجموع بين فرهنگ سازماني و سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (P£0.05). بهتر است مديران عالي سازمان سعي نمايند بر اساس مدل دنيسون نيمرخ فرهنگ سازماني خود را ترسيم نمايند تا بدين وسيله از فرهنگ سازماني خود مطلع شوند، آنگاه در خصوص اصلاح ساختار، اقدام نمايند
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی سیانی، م.، و دوستی، م. (1393). رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1(4), 35-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267722Vancouver : کپی

قاسمی سیانی مجتبی، دوستی مرتضی. رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 1393 [cited 2022May23];1(4):35-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267722IEEE : کپی

قاسمی سیانی، م.، دوستی، م.، 1393. رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, [online] 1(4), pp.35-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267722. 

 
بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی